T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/21293 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Güvenevler mahallesi 2535ada 5 parseldeki 3 nolu bağımsız bölümlü’Mesken’ vasıflı taşınmaz Güvenevler mahallesi , Ziyaret öne mevkii , 29088 nolu sokak üzerinde konumlu Yasin apt zemin katta bulunan dairedir. Tam hisse olarak kayıtlı olup , taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konutve yapı alanları yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde 3/B yapı sınıfında betonarme karkas sistemdezemin+2 normal katlı olarak inşa edilmiş olduğu görülmüştür.Söz konusu yer tapu kayıtlarına göre zemin katta yer alan dairedir.Bu daire brüt 174 m² inşaat alanlıdır. Bina girişibatı cepheden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Bina ana giriş kapısı demir doğrama olarak imal edilmiştir.Adresi:Güvenevler mahallesi 29088 nolu sokak no:2 Şehitkamil/Gaziantep
Arsa Payı: 90/200 İmar Durumu: Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Güvenevler mahallesi 2535 ada 5 parseldeki 1/1000ölçeklişehitkamil Belediyesi Uygulama İmarPlanı kapsamında;A-2 Ayrık Nizam Emsal 0,5 olan 2 katlıkonut yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti647.865,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü28/12/2021 günü 13:45 – 13:50 arası
2. Satış Günü27/01/2022 günü 13:45 – 13:50 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gazintep ili Şehitkamil ilçesi Güvenevler mahallesi, Ziyaret önü mevkii ,2535 ada 5 parseldeki 4 nolu bağımsız bölüm Güvenevler mahallesi , 29088 nolu sokak üzerinde konumlu Yasin apt birinci katta bulunandairedir. Tam hisse olarak kayıtlı olup ,taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ilebenzer özelliklere sahip konutve yapı alanlarıyer almaktadır.Satışa konu taşınmaz üzerinde 3/B yapı sınıfında betonarme karkas sistemde zemin+2 normal katlı olarak inşa edilmiş olduğu görülmüştür.Söz konusu yer tapu kayıtlarına göre zemin katta yer alan dairedir.Bu dairebrüt 174 m²inşaat alanlıdır.Bina girişibatıcephedensağlanmaktadır.Binanın dış cephesi sıvalı veboyaldırı.Bina ana giriş kapısı demir doğrama olarak imal edilmiştir. Adresi: Güvenevler mahallesi 29088 nolu sokak no:2 Şehitkamil/GaziantepArsa Payı : 100/200
İmar Durumu: Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi ,Güvenevler mahallesi ,2535 ada 5 parseldeki 1/1000ölçekliŞehitkamil Belediyesi UygulamaİmarPlanı kapsamında;A-2 Ayrık Nizam Emsal 0,5olan 2 katlıkonut yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti695.490,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü28/12/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü27/01/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/21293 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/877243/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-174-m2-daire-icradan-satiliktir-coklu-satis-