Şehitkamil Belediyesi, kamuoyunu meşgul eden taşınmaz ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Münüfpaşa Mahallesi, 1121 ada, 628 parselde kayıtlı bulunan ve imar planında “yola” denk gelen taşınmaz, belediyemiz tarafından tesis edilen imar uygulaması neticesinde konut parseline taşınmıştır. Taşınmaz maliki Selim Bodur’un vefat etmesi neticesinde söz konusu taşınmazın 15 varisinin olması, taşınmazda, mirasçılar tarafından veraset intikal işlemlerinin esasen yapılmamış olması ve taşınmazın halen  ölen kişinin adına kayıtlı olması sebebi ile,  ilgili şahıs muhatap alınamamaktadır. Kamuoyunda kendini mağdur göstermek isteyen Hasan Bodur  söz konusu taşınmazda sadece  1/10 hissenin maliki olup, 1/10 oranındaki hissesi için belediyemizden  afaki ve gerçekçi olmayan taleplerde bulunmaktadır. Bu vatandaşımız tarafından belediyemize karşı açılan davaların belediye lehine sonuçlanmasına rağmen ilgili şahıs tarafından belediye aleyhinde gerçek dışı söylemlerde bulunulmaya devam edilmektedir. Bu güne kadar vicdani nedenler ile el atılmayan taşınmazda, belediyemiz lehine verilen mahkeme kararları doğrultusunda işlem tesis edileceği kamuoyunun dikkatine saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.