T.C.
İSLAHİYE İCRA DAİRESİ

2019/209 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İl, İslahiye İlçe, 531 Ada, 14 Parsel, ATATÜRK Mahalle/Köy, Kalealtı Mevkii, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Atatürk Mahallesi, 531 ada, 14 parselde kayıtlı 470,75 m2 alanlı arsa niteliğinde taşınmazda 140/2135 arsa paylı 4. kat 11 nolu bağımsız bölüm meskenin tamamı dosya borçlusu adına kayıtlıdır. Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulanan İmar planı içerisinde olup taşınmazın imar planında Emsal: 1,80 konut yapı adasında olduğu tespit edilmiştir.Mahallinde Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan parsel, konum olarak Barazi Caddesi ve Şehit Recep Öztürk Sokak üzerinde bulunan taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak ayrık nizam çok katlı yapılar bulunmaktadır. Okul ve sosyal tesis alanlarına yakın mesafede bulunan taşınmazın yer aldığı bölge konut fonksiyonu ve ticari fonksiyonun gelişmekte olduğu bir bölgedir. Bölgeye ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. İslahiye Belediyesine yaklaşık 330 metre, Fatih Caddesine yaklaşık 120 m. mesafede bulunmakta olup belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Mahallinde yapılan ölçüm ve incelemede taşınmaz 11 nolu bağımsız bölüm mesken, 4. katta olup 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc-lavabo, balkon ve antreden oluşmaktadır. Brüt inşaat alanı yaklaşık 170,00 m2’dir. Net kullanım alanı ise yaklaşık 140,00 m2’dir. Salon ve oda tabanları yapılı, duvarları sıvalı boyalı, pencereler pvc, kapılar ahşaptır. Yapı yaklaşık 15-20 yıllık olup, eksiklik ve yıpranma payı %20’dir.Adresi: Atatürk Mah. Barazi Cad. Öztürkler Apt. No:24 Kat:4 D:11İslahiye / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 140 m2
Arsa Payı: 140/2135
İmar Durumu: Var
Kıymeti: 291.103,27 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydı gibi
1. Satış Günü: 30/12/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü: 27/01/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: İslahiye İcra Müdürlüğü binası yanındaki çocuk parkındaki çardak. Beyler Mah. Av. Levent Erdoğan Cad. no: 9 (Belediye taziye evi yanı)
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanı Taşınmazın tapu kaydında bulunan, satış ilanı tebliğ edilemeyen tüm ilgililere satış ilanı tebliğ yerine kain olmak üzere, İcra ve İflas Kanunu 127 maddesi gereğince ilan edilmesidir. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/209 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/875207/emlak/konut/gaziantep-islahiyede-3-1-daire-icradan-satiliktir