Gaziantep’in yetiştirdiği ilim ehli, davetçi âlimlerden ve Metropol Gazetesi’nin daimi yazarlarından Mürşit Cevahir Hoca, “ilmin yaşı yoktur” düşüncesiyle sürdürdüğü eğitim hayatını ilahiyat lisans diplomasını alarak tamamladı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Mürşit Cevahir Hoca; “Ben bildiklerimin hocasıyım, bilmediklerimin talebesiyim. Davetçi Müslümanların bir taraftan devamlı bilmediklerinin talibi, talebesi olması gerektiğini, diğer taraftan da aldıkları ilmi Tebliğ ve davet yolunda harcayarak topluma rehberlik ve önderlik yapmaları gerektiğini” ifade etti. Metropol Gazetesi olarak, Mürşit Cevahir hocamıza ilahiyat lisans diplomasının dünya ve ahiret için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz.