T.C.

NİZİP İCRA DAİRESİ

2013/88 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Nizip İlçesi, Cumhuriyet Mh, 371 ada 6 parselde bulunan ve ana taşınmaz niteliği bir bodrum bir zemin iki normal katlı bir fırınlı beş depolu otuzbeş dükkanlı beş daireli kargir apartman olan binada 1/2 hisse satılacak olup, parselin arsa alanı 469,36 m²dir. Taşınmaz mevcut binanın kat mülkiyeti yapılması sonucu tapu kayıtlarındaki arsa payı 6/40 oranında olup, DÖRT KATLI KARGİR APARTMAN niteliğinde Bodrum kat 1 no lubağımsızbölümolarakbelirtilmiştir. (Bilirkişi raporuna göre; Kat mülkiyeti projesinde 1 nolu bağımsız bölüm bodrum katta tek katlı ve Fırın yeri niteliğinde belirtilmiş olup, tapu kayıtlarında dört katlı kargir apartman olarak belirtilen bağımsız bölüm niteliğinin şehven yazıldığı kanaatine varılmıştır.) Tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde; Etkileşim Geçiş Alanı içerisindedir. Bu alanda yapılacak her türlü fiziki ve inşai faaliyetler öncesinde “Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gereklidir”beyanı vardır. Taşınmaz şehir merkezinin eski yerleşim merkezindedir. Taşınmaz üzerindeki bina betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup 45 yaşlarındadır. Taşınmaz inşaat alanı kat mülkiyeti projesine göre net 279,88 m² olup fırın olarak inşa edilmiştir.
Kıymeti100.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerKaydındaki gibidir
1. Satış Günü20/10/2021 günü 10:50 – 11:00 arası
2. Satış Günü17/11/2021 günü 10:50 – 11:00 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Nizip İlçesi, Cumhuriyet Mah, 371 ada 6 parselde bulunan, ana taşınmaz nitelikli 469,36 m² yüzölçümlü bir bodrum bir zemin iki normal katlı bir fırınlı beş depolu otuzbeş dükkanlı beş daireli kargir apartman olan binada tam hisse, parselin arsa alanı 469,36 m²dir. taşınmaz mevcut binanın kat mülkiyeti yapılması sonucu tapu kayıtlarındaki arsa payı 360/30940 oranında olup, DÜKKAN niteliğinde 1.kat 43 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmaz inşaat alanı brüt 14 m²’dir. Tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde; etkileşim geçiş alanı içerisindedir. Bu alanda yapılacak her türlü fiziki ve inşai faaliyetler öncesinde “Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gereklidir” beyanı vardır.Bina betorname karkas inşaat sınıfında olup, 45 yaşlarındadır.
Kıymeti40.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerKaydındaki gibidir
1. Satış Günü20/10/2021 günü 11:10 – 11:20 arası
2. Satış Günü17/11/2021 günü 11:10 – 11:20 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

3 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Nizip İlçesi, Cumhuriyet Mah, 371 ada 6 parselde bulunan ve ana taşınmaz niteliği Bir bodrum bir zemin iki normal katlı bir fırınlı beş depolu otuzbeş dükkanlı beş daireli kargir apartman olan binada 1/2 hisse satılacak olup, parselin arsa alanı 469,36 m²dir. Taşınmaz mevcut binanın kat mülkiyeti yapılması sonucu tapu kayıtlarındaki arsa payı 425/30940 oranında olup, DÜKKAN niteliğinde Zemin kat 31 no lubağımsızbölümolarakbelirtilmiştir. Tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde; Etkileşim Geçiş Alanı içerisindedir. Bu alanda yapılacak her türlü fiziki ve inşai faaliyetler öncesinde “Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gereklidir.” beyanı vardır. Taşınmaz şehir merkezinin eski yerleşim merkezinde bulunmaktadır. Taşınmaz inşaat alanı kat mülkiyeti projesine göre net 17,28 m² dükkan olarak inşa edilmiştir. Parsel üzerindeki bina betorname karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup 45 yaşlarındadır.
Kıymeti50.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerKaydındaki gibidir
1. Satış Günü20/10/2021 günü 11:30 – 11:40 arası
2. Satış Günü17/11/2021 günü 11:30 – 11:40 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

4 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Nizip İlçesi, Cumhuriyet Mah, 371 ada 6 parselde bulunan, 469,36 m² yüzölçümlü ana taşınmaz nitelikli bir bodrum bir zemin iki normal katlı bir fırınlı ana taşınmaz üzerindeki 1. kat 37 nolu bağımsız bölüm dükkan. Taşınmaz beş depolu otuzbeş dükkanlı beş daireli kargir apartmandadır. Taşınmaz mevcut binanın kat mülkiyeti yapılması sonucu tapu kayıtlarındaki arsa payı 600/30940 oranında olup, DÜKKAN niteliğinde 1.kat 37 nolubağımsızbölümolan taşınmaz kat mülkiyeti projesine göre 23,40m²dir. Tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde; Etkileşim Geçiş Alanı içerisindedir. Bu alanda yapılacak her türlü fiziki ve inşai faaliyetler öncesinde “Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gereklidir.” beyanı vardır. Bina betorname karkas inşaat sınıfında olup, 45 yaşlarındadır. Dükkan Davut sokağa cephelidir.
Kıymeti20.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerKaydındaki gibidir
1. Satış Günü20/10/2021 günü 11:50 – 12:00 arası
2. Satış Günü17/11/2021 günü 11:50 – 12:00 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP
İMAR DURUMU(BÜTÜN TAŞINMAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR)Taşınmazın bulunduğu 371 ada, 6 parsel Nizip Belediyesi imar planına göre Blok Nizam 7 kat Ticari konut alanında bulunmaktadır.

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/88 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/08/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/840097/emlak/kargir-bina/nizip-cumhuriyet-mah-de-kargir-aparman-hissesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-