T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2017/66972 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep İl, Oğuzeli İlçe, 1022 Ada, 2 Parsel, KURTULUŞ Mahalle/Köy, Örenbağ Mevkii Mevkii, Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip, yaklaşık %2-3 eğimli 2.sınıf kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz Gaziantep il merkezine kuş uçusu 16 km güneydoğusuna konumludur.Taşınmaz üzerinde 25-30 yaşlarında nar ağaçlarının dikili olduğu, bir kısmında ise mısır ekili olduğu görülmüş olup taşınmazdaki hakim ürün deseninin sulu tarla ve nar bahçesi özelliğinde olduğu kanaatine varılmıştır.Taşınmazın dere yatağı, mera, çayır, otlak, yaylak ve orman gibi özel alanlardan olmadığı tespit edilmşitir.Taşınmaz imar planı dışında tarım arazisi (kadastro parseli)olarak olduğu, taşınmaza Mahkemece 1.608.705,50TL değer tespit edilmekle söz konusu taşınmaz bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.
Adresi: Kurtuluş Mah Örenbağ Mevkii, 1022 Da, 2 Parsel Oğuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 32.174,11 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 1.608.705,50 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 19/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü: 16/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/66972 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.26/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/873976/emlak/arsa/gaziantep-oguzelinde-32-174-m2-tarla-icradan-satiliktir