T.C.
KİLİS
İCRA DAİRESİ

2019/193 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriKilis İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 495 Parsel, KÜPLÜCE Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, satışa konu taşınmaz ilgili imar paftası incelendiğinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olup köyiçi arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir. küplüce köy yolu üzerinde olup, taşınmaz üzerinde bahçe içerisinde, tek katlı, kargir yapılar olduğun, yapıların kısmen kullanılmaz durumda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz küplüce köyünün güneybatı bölümünde olduğu bilinmektedir. D850 Gaziantep-Kilis karayolunun yaklaşık 240 metre kuzeybatısında Kilis Merkezine yaklaşık 12 Km. Kuzeydoğusunda olduğu bilinmektedir. Etrafı köy evleri ve tarım arazileri ile çevrilidir. Ulaşım sorunu yoktur. Belediye hizmetlerinden kısmen faydalandığı bilinmektedir.AdresiKilis İli Merkez İlçesi Küplüce Köyü 495 Parsel Kilis Merkez / KİLİS
Yüzölçümü332,00 m2
Arsa Payı1/1
İmar Durumu:1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında köyiçi arsa vasfında
Kıymeti35.460,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerÜst Kullanım Hakkı : 2. derece Askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır
Diğer : 3402 sayılı kanunun 22. maddesiinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü04/01/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü02/02/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri: Kilis adliyesi müzadeye salonu 1. kat

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/193 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/869768/emlak/konut/kilis-kupluce-mahallesinde-332-m2-arsa-ve-uzerindeki-tek-katli-kargir-ev-icradan-satiliktir