T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ
KAPSAMINDA TEKNİK PERSONEL ALACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak Teknik Personel (Grafiker, Kameraman (2), Montajcı (Kurgucu) (2), Ses Yayın Cihazları Operatörü (2), Yönetmen (1), Prodüktör (1)) alımı için kullanılacaktır.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü uygun teknik personeli adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İş Tanımlarına ve başvuru ve yeterlik şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere https://yegitek.meb.gov.tr/www/guvenli-okullasma-ve-uzaktan-egitim-projesi-kapsaminda-teknik-personel-alim-ilani/icerik/3256 adresinden ulaşılabilir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/842788/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/guvenli-okullasma-ve-uzaktan-egitim-projesi-kapsaminda-teknik-personel-alimi-duyurusu