T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2020/69533 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN :
TAPU KAYDI: Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler mahallesi, Civiloğlu mevkii, 49 cilt. 4818 sayfa no, 2601 ada, 4673 parsel sırasında kayıtlı bulunan, 343,00 m2 yüzölçümlü, Kargir Apartman nitelikli taşınmazdır.
İMAR DURUMU: Şehitkamil İlçe Belediyesi Plan ve Proje müdürlüğündeki ilgili imar paftasında görüleceği üzere 2601 ada, 4673 parseldeki taşınmazın, imar planında ayrık nizam iki katlı (A-2) konut yapı adasına geldiği, taks: 0.35, kaks: 0.70 olduğu belirlenmiştir.
TAŞINMAZIN GENEL DURUMU: Taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında belirtildiği gibi yerinde de parsel üzerinde bodrum + zemin + 1. kattan ibaret toplam 3 katlı bir apartman olduğu tespit edilmiştir.
TAŞINMAZIN DEĞERİ: Taşınmaz bina bodrum + zemin + 1. normal kattan ibaret olup, bodrum katta depo ve bir adet garaj bulunmaktadır. Tabanı dökme mozaik olup, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Garajın ve deponun kapısı demir doğramadır. Binanın zemin katında 1 salon, 1 oda, mutfak, antre, hol ve wc mahalleri bulunmaktadır. l. Normal katta ise 5 oda, banyo, antre ve 2 adet balkon mahalleri bulunmaktadır. Odaların ve salonun tabanı ahşap parke kaplı, ıslak hacim tabanları seramik ve oda ve antrenin duvarları sedef boya yapılmıştır. Zemin kat ve 1. Normal katlar arasında bağlantıyı sağlayan merdivenin zemin mermer kaplama ve korkulukları ahşap yapılmıştır. Tavanlarda alçı kartonpiyer yapılmıştır. Binanın bodrum katı 40,00 m2, zemin katı 115,00 m2 ve 1. Normal katı ise 130,00 m2 olup, binanın toplam inşaat alanı 285,00 m2’dir.
Kapılar ahşap, pencere doğramaları PVC dir. Binanın elektrik ve suyu mevcuttur. Bina kaloriferli (doğalgaz kombi) ve asansörsüzdür. Bina yaklaşık 25-26 yıllık olup yıpranması % 25 olarak düşülecektir. Taşınmaz Şehir merkezinin yaklaşık 4 -5 km. batısında bulunmakta olup, her türlü Belediye ve Sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır. Çevresi imarlı olarak yapılaşmıştır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmazın o bina 29019 nolu sokağa cephelidir. Taşınmaz Hayri Küpeli
İlköğretim Okulunun yaklaşık 250m batısında ve Güvenevler uzay çatılı Pazar yerinin yaklaşık 200m batısında bulunmaktadır.
Mahalli Adresi ; Güvenevler mahallesi, 29019 nolu sokak, No: 19, Şehitkamil / G. ANTEP
Yukarıda belirtilen özellikleri, yapılan emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım satım rayiçlerini göz önüne aldığımızda taşınmazın arsasının beher m2’sinin 2.200,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Binanın yapı bedeli, 24 Mart 2021 tarih ve 31433 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılı yapı yaklaşık maliyeti cetvelinin III.sınıf (B) grubu konutlar bedeli olan 1.800,00 TL/m2 göz önüne alınacaktır. Buna göre binanın toplam bedeli:
Arsa bedeli: 343,00 m2 x 2.200,00TL = 754.600,00 TL
Yapı bedeli: 285,00 m2 x 1.800,00 TL x 0,75 (% 25 yıp) = 384.750,00 TL
Çevre düzenlemesi, ihata duvarı ( maktuen) 20.000 00 TL
Binanın toplam bedeli= 1.159.350,00 TL’dir.
Kıymeti1.159.350,00-TL (Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 27/05/2021 tarih, 2021/154 – 297 E.K. Sayılı ilamı ile belirlenmiştir.)
KDV Oranı%18
1. Satış Günü05/10/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü03/11/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN :
TAPU KAYDI : Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Burak mahallesi, 3 cilt, 236 sayfa no, 2173 ada, 227 parsel sırasında kayıtlı, 2.866,40 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdır.
İMAR DURUMU : Şehitkamil İlçe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğündeki ilgili imar paftasında görüleceği üzere 2173 ada , 227 parseldeki taşınmazın imar planında küçük sanayi alanı, emsal: 0.50, Hmax: 9.50m yapılaşma şartlarında bulunmaktadır.
TAŞINMAZIN GENEL DURUMU: Taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında her ne kadar arsa olarak belirtilmiş ise de, parselin üzerinde kısmi bodrum, zemin ve 1. Kat olmak üzere toplam 3 katlı betonarme karkas olarak inşa edilmiş imalathane binası olarak kullanılan bir bina ve danışma ve ihata duvarı bulunduğu görülmüştür.
Yapı bedeli : İmalathane binasının bodrum katı depo olarak kullanılmakta olup, tabanı karo kaplı, duvarları fayans yapılmıştır. Tavanı sıvalı ve boyalıdır. İnşaat alanı 550,00 m2’dir. Binanın zemin katı konfeksiyon imalathanesi olarak kullanılmakta olup, kısmen de boştur. Zemin tabanları kısmen karo, kısmen de seramik kaplıdır. Duvarları kısmen fayans kısmen de sıvalı ve boyalıdır. Odaların bazıları alüminyum ve kısmen de PVC camekan ile bölünmüştür. Zemin katın inşaat alanı 1.260,00 m2’dir. Binanın 1. katı konfeksiyon imalathanesi olarak kullanılmakta olup, kısmen de boştur. Zemin tabanları kısmen karo, kısmen laminant kaplıdır. Duvarları kısmen fayans kısmen de sıvalı ve boyalıdır. Odaların bazıları alüminyum ve kısmen de PVC camekan ile bölünmüştür. Binanın pencere doğramaları PVC’dir. Merdiven sahanlık ve merdiven basımları mermer kaplama yapılmıştır. Bina içerisinde asansör bulunmaktadır. Zemin katın inşaat alanı 1.260,00 m2’dir. Binanın 3 katının toplam inşaat alanı 3.070,00 m2’dir. Taşınmaz Şehir merkezinin yaklaşık 7-8 km. doğusunda bulunmakta olup, güneyinde 06106 nolu cadde geçmektedir. Taşınmaz her türlü belediye ve sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır. Çevresi kısmen yapılaşmıştır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır.
Mahalli adresi ; Burak mahallesi, 06106 nolu cadde, No: 3, Şehitkamil / G. ANTEP
ARSA VE BEDELİ : Taşınmaz Belediye ve imar sınırları dahilinde olup imar parselidir. Çevresi yapılaşmış meskun bir mahaldedir. Şehir merkezine yaklaşık 6-7 km doğuda, altyapısı tam olup her türlü Belediye ve sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır.Yukarıda belirtilen özellikleri, yapılan emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım-satım rayiçleri de göz önüne alındığında taşınmazın arsasının beher m2’sinin 900,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Bina yaklaşık 11-12 yıllık olup yıpranması % 15 olarak düşülecektir. İmalathanenin yapı bedeli, 24 Mart 2021 tarih ve 31433 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılı yapı yaklaşık maliyeti cetvelinin II.sınıf (C) grubu sanayi yapılan bedeli olan 1.030,00 TL/m2 göz önüne alınacaktır. Buna göre imalathanenin bedeli:
Arsa bedeli: 2.866,40 m2 x 900,00TL = 2.579.760,00-TL
Yapı bedeli: 3.070,00 m2 x 1.030,00TL x (%15 yıp) = 2.687.785,00-TL
Çevre duvarı ve danışma kulübesi(maktuen) =25.000,00-TL
İmalathanenin arsa ve yapı bedeli toplamı =5.292.545,00 TL’dir.
Kıymeti5.292.545,00-TL (Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 27/05/2021 tarih, 2021/154 – 297 E.K. Sayılı ilamı ile belirlenmiştir.)
KDV Oranı%18
1. Satış Günü05/10/2021 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü03/11/2021 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/69533 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.01/07/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/816066/emlak/bina-apartman/gaziantep-sehitkamilde-3-katli-apartman-icradan-satiliktir-coklu-satis-