T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/40210 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127. Madde hükümleri uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Satışa konu taşınmaz Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Zeytinli Mah Göçbeyi mevkii Ada 115, parsel l de kayıtlıdır. Yüzölçümü 22.530,61 m2 olup, tapu kaydında cinsi Tarla olarak belirtilmiştir.
İMAR DURUMU:Paftasında yapılan incelemede imar planı dışında kalmaktadır.
ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazın üzerinde kısmen patlıcan, kısmen de biber dikili olduğu bir kısmının ise boş olduğu tespit edilmiştir. aşınmaz toprak özelliği bakımından tınlı-killi toprak yapısında olup kendi imkanları ile sulanmaktadır. Taşınmaz düz 1. Sınıf tarım arazisidir. aşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir.Taşınmaz Yeniköyün 300 m batısında olup yolu yoktur.
Kıymeti675.918,30 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: 1-3083 Sayılı Yasanın 6.maddesi Gereğince Kısıtlıdır
2- 08/09/1973 Tarih 4 No.lu Ve 22/08/1973 Tarih 62 No.lu Tapu Kayıtları İle Yapılan Satış Toprak Ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu Karşısında Geçersizdir
1. Satış Günü03/02/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü03/03/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU –

2 NO’LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI:Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Zeytinli Mah Göçbeyi mevkii117 ada 9 parsel olup tapu kaydında cinsi Tarla olarak belirtilmiştir. TAŞINMAZIN 2557530/3410040 HİSSESİ SATILACAKTIR. 2557530/3410040 HİSSE satışa konudur.
İMAR DURUMU:Paftasında yapılan incelemede imar planı dışında kalmaktadır.
ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazın üzerinde hasatı yapılmış buğday anızı bulunmaktadır. Üzerinde dikili ve yapılı herhangi bir şey bulunmamaktadır. Taşınmaz toprak özelliği bakımından tınlı-killi toprak yapısında olup susuz, taşsız düz olup 1. Sınıf kuru tarım arazisidir. aşınmaz üzerinde bölge şartlannda ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir.Bu taşınmaz Yenıköyün 300 m güneyindedır. Hacıköprü-Yeniköy asfalt yolunun batı bitişiğinde bulunmaktadır.
Kıymeti639.382,50 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:1-3083 Sayılı Yasanın 6.maddesi Gereğince Kısıtlıdır
2- 08/09/1973 Tarih 4 No.lu Ve 22/08/1973 Tarih 62 No.lu Tapu Kayıtları İle Yapılan Satış Toprak Ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu Karşısında Geçersizdir
1. Satış Günü03/02/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü03/03/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU –

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/40210 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.24/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/890795/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sahinbeyde-22-530-m2-tarim-arazisi-icradan-satiliktir-coklu-satis-