ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 17 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR
Teşekkülümüz Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen toplam 17 sürekli işçinin açıktan işe alınabilmesini teminen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tavşanlı Hizmet Merkezinden iş gücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 06.12.2021 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu iş gücü ilanı anılan İl Müdürlüğü tarafından, 06.12.2021 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup, isteklilerin bahse konu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

KADROSUBÖLÜMÜİHTİYAÇ DUYULAN SÜREKLİ İŞÇİ SAYISI
Proses İşçisiLise ve Dengi Okul Kimya7
Proses İşçisiLise ve Dengi Okul Elektrik-Elektronik Teknolojileri2
Proses İşçisiLise ve Dengi Okul Motorlu Araçlar Teknolojisi3
Proses İşçisiLise ve Dengi Okul Makine Teknolojileri3
Proses İşçisiLise ve Dengi Okul Endüstriyel Otomasyon2
TOPLAM17

https://www.ilan.gov.tr/ilan/893296/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/eti-maden-isletmeleri-17-surekli-isci-alacak