T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2018/148015 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şahinbey İlçe, 327 Ada, 2 Parsel, ŞAHİNTEPE Mahalle/Köy, A blok, 3. Kat. 11 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu taşınmaz, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, antre-hol, lv-wc, 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır. Çevresi imarlı yapılaşmış olup, tüm belediye hizmetleri, altyapı hizmetleri ve sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Odaların ve salonun zemini parke kaplıdır. 134,00 m2 alanlı olup, bina yaklaşık 12-15 yıllıktır. Yıpranma buna göre % 10 olarak düşülecektir. Yukarıda belirtilen özellikleri ve yapılan emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım satım rayiçlerini de göz önüne aldığımızda dava konusu taşınmazın arsasının imar parseli olarak beher m2 sinin 4.100,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.III sınıf (B) grubu konutlar bedeli olan 1.800,00TLgöz önüne alınacktır.Yıpranma oranı da ,taşınmazın mevcı-ut durumuna göre % 10 olarak belirlenmiştir. Buna göre taşınmazın bedeli ;
Arsa Bedeli :(60/2950hisse)x(2.894,04m2)x 4.100,00TL= 241.363,53 TL
Mesken yapı bedeli :134m2x1.800,00TL x0,90(%10 yıp)= 217.080,00TL
Meskenin arsa ve yapı bedeli toplamı = 458.443,53 TL’dir.
AdresiŞahintepe Mah. 133385 Nolu Sokak, No: 1/A/11Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü2.894,04 m2
Arsa Payı60/2950
İmar Durumuİnşaat tarzı 1/1000’lik imar planına göre Ayrık Nizam, Hmaks:24,50, Kaks:1.55 Konut alanı içerisindedir
Kıymeti458.443,53 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki ŞerhlerDiğer : Tapu kaydında ve dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü19/01/2022 günü 11:25 – 11:30 arası
2. Satış Günü22/02/2022 günü 11:25 – 11:30 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL // GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/148015 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.24/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/890789/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-3-1-daire-icradan-satiliktir