TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI BİR ÜRETİM SEZONU İÇİN ARAZİ KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR


1- İşletmemize ait muhtelif parsellerde toplam 11.207 dekar Mahsul üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak Tarım arazisi Partiler halinde kiraya verilecektir.
İhale; Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.
2- İhale 08.12.2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 15.12.2021 günü tekrar edilecektir.
3- Partilere göre muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
 No
Parsel NoCinsiAlanı
(Dekar)
Parti
Toplam
Alanı
(Dekar)
Muhammen Birim Fiyat
(TL/dekar)
Muhammen
Tutar
(TL)
Geçici
Teminat %10
(TL)
131Sulu Arazi1512651.400,00371.000,0037.100,00
33114
229Sulu Arazi1442761.400,00386.400,0038.640,00
28132
326Sulu Arazi2672671.400,00373.800,0037.380,00
422Sulu Arazi2282281.400,00319.200,0031.920,00
520Sulu Arazi2102101.400,00294.000,0029.400,00
68Sulu Arazi1483281.400,00459.200,0045.920,00
9180
712Sulu Arazi1893771.400,00527.800,0052.780,00
13188
816Sulu Arazi2802801.400,00392.000,0039.200,00
917Sulu Arazi2822821.400,00394.800,0039.480,00
1045Sulu Arazi1192801.400,00392.000,0039.200,00
46161
1141Sulu Arazi1463091.400,00432.600,0043.260,00
42163
124Sulu Arazi2002001.400,00280.000,0028.000,00
135Sulu Arazi1903841.400,00537.600,0053.760,00
6194
1488Sulu Arazi1503001.400,00420.000,0042.000,00
89150
1595Sulu Arazi2262261.400,00316.400,0031.640,00
16132Sulu Arazi2632631.400,00368.200,0036.820,00
17133Sulu Arazi2862861.400,00400.400,0040.040,00
18130Sulu Arazi4034031.400,00564.200,0056.420,00
19135Sulu Arazi3683681.400,00515.200,0051.520,00
20128Sulu Arazi4214211.400,00589.400,0058.940,00
21125Sulu Arazi5785781.400,00809.200,0080.920,00
22124Sulu Arazi5015011.400,00701.400,0070.140,00
23137Sulu Arazi5415411.400,00757.400,0075.740,00
24139Sulu Arazi3753751.400,00525.000,0052.500,00
25155Sulu Arazi744901.400,00686.000,0068.600,00
156119
157297
26159Sulu Arazi3223221.400,00450.800,0045.080,00
27164Sulu Arazi2482481.400,00347.200,0034.720,00
28161Sulu Arazi3093091.400,00432.600,0043.260,00
2955Kuru Arazi881341.200,00160.800,0016.080,00
5624
5722
3054Kuru Arazi981961.200,00235.200,0023.520,00
3098
31184Kuru Arazi387387800,00309.600,0030.960,00
32181Kuru Arazi203203800,00162.400,0016.240,00
33226Kuru Arazi147147800,00117.600,0011.760,00
3483Kuru Arazi1281901.200,00228.000,0022.800,00
10662
35141Kuru Arazi963421.200,00410.400,0041.040,00
14026
14432
14558
1468
1475
14815
14935
15029
15116
1527
15311
1544
36143142911.200,00349.200,0034.920,00
142277
TOPLAM11.20711.20715.017.000,001.501.700,00


4- İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)- Adres beyanı,
b)-Geçici Teminat vermesi,
c)-Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıt olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d)-Firmaların tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

5- İhale Dokümanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.
6- TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey/BURSA
Telefon : (0 224) 689 64 75-76
Faks : (0 224) 689 64 96

https://www.ilan.gov.tr/ilan/891736/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/tigem-36-adet-tarlayi-ihale-usulu-ile-kiraya-verecektir