Kültür ve Turizm Bakanlığından

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 29/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir. 

ANKARA DOB MÜDÜRLÜĞÜ
SANATÇI POZİSYONLARISAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.
KORO SANT. (TENOR)1SAHNE IŞIKÇISI2
KORO SANT. (BAS)1SAHNE MAKİNİSTİ4
BALE SAN. (MDT)2KADIN GARDROP1
BALE SAN. (KLASİK)2BUTAFOR1
ORKESTRA SAN. (VURMALI SAZLAR)1HEYKELTIRAŞ1
LUTİYE1
VİDEO PROJEKSİYON1
BOYACI1
AKSESUARCI1
TOPLAM7TOPLAM13
İSTANBUL DOB MÜDÜRLÜĞÜ
SANATÇI POZİSYONLARISAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.
OPERA SOLİST SANATÇI1VİDEO PROJEKSİYON1
BALE SANATÇISI (MDT)1SAHNE SESÇİSİ2
BALE SANATÇISI (KLASİK)1SAHNE IŞIKÇISI2
KORO SANT. (SOPRANO)1PERUKACI2
KORO SANT.(ALTO MEZZO SOP.)1SAHNE MEKANİKÇİSİ1
ORKESTRA SANT. (OBUA)1SAHNE MAKİNİSTİ5
ORKESTRA SANT. (FLÜT)1ORKESTRA DÜZENLEYİCİ1
ORKESTRA SANT. (KLARNET)1AKORTÇU1
KADIN TERZİ2
ERKEK TERZİ2
KUNDURACI2
MASÖR2
SAHNE DEMİRCİSİ1
HEYKELTIRAŞ1
TOPLAM8TOPLAM25
İZMİR DOB MÜDÜRLÜĞÜ
SANATÇI POZİSYONLARISAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.
ORKESTRA SANT. (KORNO)1KADIN GARDROP1
ORKESTRA SANT. (KONTRBAS)1MAKYÖZ1
ORKESTRA SANT. (VİYOLONSEL)1SAHNE MAKİNİSTİ2
SAHNE IŞIKÇISI1
TOPLAM3TOPLAM5
MERSİN DOB MÜDÜRLÜĞÜ
SANATÇI POZİSYONLARISAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.
ORKESTRA SANT. (FAGOT)1SAHNE MAKİNİSTİ3
ORKESTRA SANT. (KORNO)1KADIN GARDROP1
ORKESTRA SANT. ( FLÜT)1MASÖR1
TOPLAM3TOPLAM5
ANTALYA DOB MÜDÜRLÜĞÜ
SANATÇI POZİSYONLARISAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.
KORO SANAT. (SOPRANO)1VİDEO PROJEKSİYON1
MİHMANDAR MÜTERCİM1
MASÖR1
KONDÜVİT1
ŞAPKA ÇİÇEK1
BÜRO PERSONELİ2
TOPLAM1TOPLAM7
SAMSUN DOB MÜDÜRLÜĞÜ
SANATÇI POZİSYONLARISAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PER. POZ.
ORKESTRA SANAT. (VİYOLA)1SAHNE MAKİNİSTİ3
ORKESTRA SANAT. (VİYOLONSEL)1SAHNE SESÇİSİ1
BALE SANATÇISI (KLASİK)2
TOPLAM4TOPLAM4

A- GENEL ŞARTLAR:
1- Değerlendirmeye katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır. 

B- ÖZEL ŞARTLAR:
1- Opera Solistleri, Koro ve Orkestra Sanatçıları için yurt içinde veya yurt dışında müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarlarda lisans düzeyinde mezun olmak. Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.
2- Bale Solist Sanatçıları için, yurt içinde veya yurt dışında müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarların bale bölümünden (Modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans bölümlerinden en az lisans düzeyi) en az lisans düzeyinde, Kordöbale için ise bale bölümünden (Modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans bölümlerinden veya klasik bale bölümlerinden en az lise düzeyi) en az lise düzeyinde mezun olmak. Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.
3- Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)
4- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.
5- Sınava girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.
6- Adaylar Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerindeki Opera ve Bale Müdürlüklerinden birini tercih edebilecek olup, birden çok branşa müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- Adaylar e-Devlet – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden sınava başvuru yaparken B- ÖZEL ŞARTLAR maddesinde istenen belgeleri sınava girmek istediği Opera ve Bale Müdürlüğünün sistemden kontrol etmesini isteyeceklerdir.

Mihmandar Mütercim İçin;
a) Yükseköğretim kurumlarının İngiliz Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak.
b) Bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanma bilgisine sahip olmak,
c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

Heykeltıraş için;
a) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu olmak,
b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,
c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Masör İçin;
a) Yükseköğretim kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmiş olan masörlük belgesine sahip olmak veya en az 3 yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek,
c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Makyöz İçin;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) En az 3 yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge ile ilgili meslek kurslarını bitirdiğine dair belgeye sahip olmak
c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Orkestra Düzenleyicisi İçin;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Sahne arkası ve sahne organizasyonlarında en az 3 yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek,
c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Akortçu İçin;
a) Müzik ve sahne sanatları eğitimi veren yüksekokul, fakülte, akademi ve konservatuvarlardan mezun olmak,
b) Piyano mekaniği bilgisine sahip olmak,
c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Sesçisi İçin;
a) En az meslek/teknik liselerinin elektrik, elektronik bölümünden mezun olmak,
b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,
c) Seslendirme ekipmanlarını ve ses kayıt programlarını yeterli düzeyde kullanmak,
d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Işıkçısı İçin;
a) En az meslek/teknik liselerinin elektrik, elektronik bölümünden mezun olmak,
b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,
c) Sahne ışık ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,
d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Butafor için;
a) En az meslek/teknik liselerinin mobilya dekorasyon/tasarımı vb. bölümü mezunu olmak,
b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,
c) Teknik resim çizme ve küçük el aletleri kullanabilme yeteneğine sahip olmak,
d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Makinisti İçin;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Ahşap ve demir montajı işleri yapabilen ve bu alanlarda kullanılan küçük el aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak,
c) Ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Kadın Terzi için;
a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olduğunu belgelendirmek ya da Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (moda tasarım, tekstil, giyim üretimi, dikim, el sanatları vb.) bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek,
b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. (Bu branşa sadece kadın adaylar alınacaktır.)
b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Erkek Terzi için;
a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olduğunu belgelendirmek ya da Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (moda tasarım, tekstil, giyim üretimi, dikim, el sanatları vb.) bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek,
b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. (Bu branşa sadece erkek adaylar alınacaktır.)
c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Şapka Çiçekçi İçin;
a) En az, meslek/teknik liselerinin moda tasarım ve tekstil bölümü mezunları ile üniversitelerin bu alandaki bölümlerinden mezun olanlar,
b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Demircisi İçin;
a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; metal doğrama alanı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (Metal İşçiliği, Metal Teknolojisi vb.) bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek,
c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Video Projeksiyon İçin;
a) En az Yükseköğretim kurumlarının ilgili (fotoğraf, video vb.) bölümlerinden mezun olmak,
b) Bu alanda en az 3 yıl iş deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek,
c) Opera, bale ve tiyatro konusunda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Mekanikçisi İçin;
a) Mesleki ve teknik liselerinin makine ya da mekatronik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak, 
b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak.
c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Kunduracı İçin;
a) En az, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Ayakkabı/Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. Mesleki ve Teknik Liselerinin ilgili (Ayakkabı Tasarım ve Üretimi veya Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi vb.) bölümünden mezun olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Kadın Gardrop İçin;
a) En az kız meslek/teknik lisesi giyim, tekstil veya tekstil ile ilgili bölümlerinin birinden mezunu olmak ya da üniversitelerin bu alanlardaki ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Bu branşa sadece kadın adaylar alınacaktır)
b) Terzilik konusunda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,
c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Boyacı İçin;
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) Bu alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,
c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Aksesuarcı için;
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) Ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Lutiye İçin;
a) Müzik ve sahne sanatları eğitimi veren yüksekokul, fakülte, akademi ve konservatuvarlardan mezun olmak.
b) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak.
c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Perukacı İçin;
a) En az mesleki ve teknik liselerin ilgili (saç bakım, kuaförlük vb.) bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b) Bu alanda 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,
c) Perukacılık mesleğinde bilgisi, deneyimi ve bayan kuaförlüğü alanında kendini yetiştirmiş olmak,
c) Opera, bale ve tiyatro konusunda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 

Büro Personeli İçin;
a) Yükseköğretim Kurumlarından en az ön lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak, (MEB onaylı veya öğrenimi sırasında bilgisayar dersini aldığını belgelemek)
c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Kondüvit İçin;
a) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuvarların opera – şan veya bale bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ:
Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 29.11.2021 – 13.12.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Adayların, son başvuru tarihi olan 13.12.2021 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir. Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.
2- Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki branşlar için istenilen öğrenim belgesi ile iş deneyim belgesi.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1-Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntülenecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
2- Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar, Müdürlüklerimizce gerçekleştirilecek olan dinleti, değerlendirme sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

F- SINAV YERİ:
1-Adayın başvuru yaptığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ :
1-Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfada yer alan “Yazdır” butonuyla aldıkları çıktı ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

H- SINAV ŞEKLİ:
1- Sınav dinleti, uygulama veya değerlendirme şekilde yapılacaktır.
2-Adaylara sınavda Ek 1’de belirtilen kendi alanları ile ilgili müfredat uygulanacaktır.
Komisyon gerek gördüğü taktirde müfredatta belirtilen konuların dışında da adaylardan bilgi talep edebilecektir.

I-SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:
1- Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak adayın başarı sıralamasını belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, her iki adayın da mesleki eğitim alması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil adaylardan herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaması halinde başarı sırasına göre yedek adaylar ile sözleşme yapılabilir. Yedek adayların hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
1- Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

K- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:
1-Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde adayın sınava girdiği ildeki Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adrese/e-posta adresine gönderilecektir.
2-İlanen duyurulur. 

Ek- 1
6/6/1978 TARİH VE 7/15754 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARIN EK 8 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA VE ESASLARIN EKLİ 5 SAYILI CETVELİNDE YER ALAN UNVANLARDA GÖREV YAPACAK PERSONELE İLİŞKİN UYGULAMA MÜFREDATI

KEMAN:
a) W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

VİYOLA:
a) C.Stamitz veya F.A.Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

VİYOLONSEL:
a) J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

KONTRABAS:
a) C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

FLÜT:
a) W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da içerebilecektir.)

OBUA:
a) W. A. Mozart Do Majör Obua Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Korangle çalmayı da içerebilecektir.)

KLARİNET:
a) W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Basklarinet çalmayı da içerebilecektir.)

FAGOT:
a) W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Kontrafagot çalmayı da içerebilecektir.) 

KORNO:
a) W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

TROMPET:
a) J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

TROMBON:
a) F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

TUBA:
a) W.Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

PİYANO:
a) W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi, komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.)

ARP:
a) G. F. Haendel Arp Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Piyano eşliği zorunluluğu aranmaz)

TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR:
a) Adayın kendi seçeceği Timpani, Marimba, Ksilofon, Trampet ve diğer vurmalı çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!).

KORO SINAVLARI:
a) Ses egzersizi
b) Adayın belirleyeceği bir Mozart arya veya bir opera aryası
c) Komisyonca belirlenecek bir deşifraj.

BALE SINAVLARI:
a) Klasik Bale sınavına girecek adaylar için bale dersi (Bar ve orta egzersizleri)
b) Modern Dans Sınavına girecek adaylar için Bale dersi (Bar) ve modren dersi
c) Adayın kendi seçeceği klasik bale yada modern dans varıatıonu sergilenecek.

KONDÜVÜT SINAVLARI:
Adayların nota takip etme yeterliliği, opera ve sahne sanatları konusundaki bilgileri değerlendirilecektir.

SAHNE ÜSTÜNDE VEYA ARKASINDA GÖREV YAPAN PERSONEL SINAVLARI :
Sahne Işıkçısı, Sahne Sesçisi , Video Projeksiyon, Butafor, Boyacı, Erkek Terzi, Kadın Terzi, Kadın Gardrop, Orkestra Düzenleyici, Sahne Makinisti, Perukacı, Sahne Mekanikçisi, Kunduracı, Sahne Demircisi, Makyöz, Akortçu, Heykeltıraş, Lutiye, Şapka Çiçekçi, Masör, Aksesuarcı, Mihmandar Mütercim, Büro Personeli, adayların, uzmanlık alanları ile ilgili yetenekleri değerlendirilecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/892153/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/devlet-opera-ve-balesi-mudurluklerine-sozlesmeli-personel-alinacak