T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/40104 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Kıymet takdirine esas bilirkişi raporuna göre 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Belkıs Mahallesi 1939 ada 1 parsel A7 Blok Zemin – 1 kat 2 bağımsız bölüm numaralı 96/2304 arsa paylıMesken nitelikli taşınmaz Şehitkamil Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre, taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Şehitkamil uygulama imar planına göre Ayrık nizam, Hmax:2 Kat m, ön bahçe mesafesi: 5 m, Yan bahçe mesafeleri toplamı:8.5 m, arka bahçe mesafesi h/2 m, Taks:0.4 Kaks:0.75 yapılaşma koşulları ile Konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Belkıs Mahallesi 08030 Nolu Sokak üzerinde konumlu 7 kapı numaralı yapının Zemin – 1 katında konumlu 2 bağımsız bölüm ve 7 kapı numaralı Meskendir. Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konut alanları ve boş imar parselleri yer almaktadır. Anagayrimenkul 4330 m2 yüz ölçümüne sahip 1939 ada, 1 parsel üzerinde 3/a yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde 12 Blok olarak inşa edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu A7 Blok,zemin + 1 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde Zemin kat güney cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Konu taşınmaz A7 Blok; Zemin – 1 katında, bina girişinin sağ tarafında, güney, doğu ve kuzey cepheli 2 bağımsız bölüm numaralı Meskendir. Taşınmaz yaklaşık 100 brüt, 96 net kullanım alanına sahip olup 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 hol, 1 banyo, wc,1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yapı Maliyet Bedeli : (100 m2) x 1360 TL/m2 x 0.7 = 95.200,00 TLKeşif Tarihli Arsa Değeri : (180.416666666667 m2) x 1750 TL/m2 = 315.729,166666667 TL
Taşınmazın Keşif Tarihli Toplam Değeri : =410.929,17 TL
AdresiBelkıs Mah. 08030 Nolu Sokak No: 7/7 Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar DurumuVar , İnşaat tarzı Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti410.929,17 TL
KDV OranıKDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü26/01/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü21/02/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/40104 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/890249/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-3-1-daire-icradan-satiliktir