T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/93094 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Kıymet takdirine esas bilirkişi raporuna göre 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri:Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesi 4076 ada 447 parsel Zemin Kat 3 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı taşınmaz 170/3039 arsa paylı dükkan niteliğindedir. Şahinbey Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre, taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Şahinbey uygulama imar planına göre Ayrık nizam, Hmax:7.5 m, ön bahçe mesafesi: 5 m, Yan bahçe mesafeleri toplamı:10 m, arka bahçe mesafesi h/2 m, Taks:0.4 Kaks:0.4 yapılaşma koşulları ile Konut alanında kalmaktadır. Anagayrimenkul 3081.45 m2 yüz ölçümüne sahip 4076 ada, 447 parsel üzerinde 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde tek blok olarak inşa edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaz,Bodrum + zemin katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde Zemin Kat batı cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır.Ana taşınmaz Bodrum katında 10 adet garaj, 5 adet kiler, kapıcı dairesi ile bina girişi; zemin katında 3 adet mesken; l.normal katı dahil olmak üzere diğer tüm normal katlarında 3’er adet mesken yer almakta olup, binada toplam 28 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz ana gayrimenkulün; Zemin katında, Ana gayrimenkule batı cepheden bakıldığında soldan sağa 3. sırada, batı cepheli 3 bağımsız bölüm numaralı Dükkandir. Taşınmazın bodrum katında eklenti 69.00 m2 kullanım alanlı deposu mevcut olup yaklaşık 170 brüt,138 net kullanım alanına sahiptir. Ana taşınmazın konumunun vaziyet planına, değerlemeye konu taşınmazın kat ve kattaki konum olarak projesine uygun olduğu tespit edilmiştir. Şahinbey Belediyesi’nde incelenen dosyasında herhangi bir olumsuz belge ya da karara (yapı tatil tutanağı, encümen kararı, yıkım kararı vb.) rastlanılamamıştır.
Yapı Maliyet Bedeli :(170 m2) x 1450 TL/m2 x 0.7 = 172.550,00 TL
Keşif Tarihli Arsa Değeri : (172.374629812438 m2) x 2000 TL/m2 = 344.749.26 TL
Taşınmazın Keşif Tarihli Toplam Değeri : = 517,299.26 TL
AdresiGüneykent Mah. 102236 Nolu Sokak No: 35/B Şahinbey / GAZİANTEP
İmar DurumuVar , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti517.299,26 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü26/01/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü21/02/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/93094 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/890067/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-sahinbeyde-138-m2-dukkan-icradan-satiliktir