T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2016/102949 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Şahintepe mahallesi , 232 ada 8 parseldeki 6 nolu bağımsız bölümlü mesken vasıflı taşınmazın;70/8686 lik kısmına denk gelen 70m² sinin tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Şahintepe mahallesi 400 nolu cadde 133383 nolu sokak üzerinde konumlu Demir kardeşler Plaza A blok 16 nolu sitenin üçüncü katındaki 6 nolu meskendir. Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konut va yapı alanları yer almaktadır. Bu mesken brüt 190 m² inşaat alanlıdır. Daire 4 oda 1 salondan oluşmaktadır. Dairenin içi bakımlıdır. Bireysel kombilidir. Asma tavan uygulanmıştır. Duvarlarsıvalı ve boyalıdır .Bina girişi güney cepheden sağlanmaktadır.Binan dış cephesi sıvalı ve boyalıdır .Bina ana giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiştir.
Adresi: Şahintepe Mahallesi 400 Nolu Cadde 133383 Nolu Sokak No:16 Şahinbey/Gaziantep Şahinbey / GAZİANTEP İmar Durumu: Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Şahintepe mahallesi 232ada 8 parseldeki 1/1000 ölçekli Şahinbey Belediyesi Uygulama İmar Planı Kapsamında E:2.50 Hmax: Serbest Ticari konutYapı Adasınagelmektedir.
Kıymeti914.080,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü27/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/102949 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/887871/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-4-1-daire-icradan-satiliktir