T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/22937 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 482 Ada, 9 Parsel, BEYLERBEYİ Mahalle/Köy, C blok, 9. Kat, 38 Nolu Bağımsız Bölüm Meskenin olduğu betonarme binanın her katında 4 daire bulunmaktadır. 38 bağımsız bölüm nolu meskende 1 salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc ve 1 balkon mahalleri bulunmaktadır. Salon ve tüm odaların duvarları macunlu desenlu subazlı boyalı, salon ve tabanları ahşap laminat kaplıdır. Mutfak tezgah üstü fayans banyo ve wc duvarları tavana kadar fayans kaplama yapılmıştır. Kapılar ahşap , pencereler PVC dir. Mutfak hazır mutfak ve vestiyer dolapları takılmıştır. Dairenin elektrik ve suyu mevcut olup , toplam inşaat alam brüt 140,00 m2’dir.Net kullanım alam ise 120,00 m2 ‘dir. Dava konusu meskenin olduğu bina kaloriferli ve asansörlüdür. Bina yaklaşık 5 yıllık olup yıpranması % 6 olarak düşülecektir. Taşınmaz şehrin kuzey doğusunda bir bölgede bulunmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 8-9 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz Bevkent I. Bölgesi TOKİ konutlarının kuzey batısında bulunmaktadır. Beykent orta okulunun doğu karşısında bulunmaktadır .85017 nolu sokağa cephelidir. Belediye düzenleme ortaklık payı verilmiş olup imar parselidir. Taşınmazın çevresi imarlı olarak kısmen yapılaşmış bir bölgedir. Belediye ve Sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır Ulaşım sorunu bulunmamaktadır.
AdresiBeylerbeyi Malı. Ada 482, Parsel 9 ‘Da Kayıtlı, C Blok, Kat, 9, 38 Bb. NoluŞehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü8.913,00m2
Arsa Payı63/8913
İmar DurumuYok , İnşaat tarzı ayrık nizam konut alanına gelmekte
Kıymeti348.320,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhlertapu takyidatındaki gibidir
1. Satış Günü02/02/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü02/03/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/22937 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.18/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/887716/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-3-1-daire-icradan-satiliktir