T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/15277 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri:GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ AKTOPRAK MAH. 610 ADA 7 PARSELDE KAİN 999,28M2 ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZIN TAM HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞ OLUP BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE : Taşınmaz şehir merkezinin 20-25 km kuzey batısında , Gaziantep-Adana-Kahramanmaraş asfaltının yaklaşık 1-1,5 km batısında , 93100 nolu caddenin yaklaşık 300- 400m kuzeyinde olduğu tespit edilmiştir.Tespit konuşu taşınmazın çevresinde yaygın olarak tarla ve bağ nitelikli arazilerden oluşmakta olup, yakın çevresinde bağ evi şeklinde yapılaşmalar da mevcuttur. Parselin üzerinde kısmen kaba sıvalı, kısmen de sıvasız briket ihata duvarı ve çeşitli cins ve yaşta ağaçlar mevcuttur.Taşınmazın toprak yapısının tarıma elverişli olması, imar parseli olması, taşınmazın yolu olması,fiilen ulaşım imkânının olması Olumlu özellikleridir. Taşınmazın şehir merkezine kısmen uzak olması olumsuz özellikleridir. Taşınmuzın değeri; Değerleme Emsal Karşılaştırma Yöntemi kullanılarak yapılmıştır, Değerleme konusu gayrımenkulün konumu, imar durumu yeri, Yüzölçümü, topografyası, geometrisi, asfalt yola yakın olması, ulaşım imkânları, toprak yapısı, değerine etki edecek özellikleri ve ülkenin ekonomik durumu dikkate alınarak değer takdir edilmiştir.Tespit konusu taşınmaz bu bağlamda incelendiğinde bölgenin özellikleri dikkate alınarak, cins ve nev’i, konumu, yeri, ulaşım imkânları, toplu taşıma araçları güzergâhına mesafesi, yüzölçümü, üzerindeki ekili dikili alanları, manzara durumu ile kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf ve unsurları ile her unsurun ayrı ayrı değerini, bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri ile serbest piyasa alım-satım rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit tarihi olan 28.08.2020 tarihi itibariyle ağaçlar dahil imar parseli olarak birim m2 değerinin 250,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.Yapının değeri: Parselin içerisindeki (kuzey-güney- batı cephelerinde) ortalama 1,80m yüksekliğinde briket ihata duvarı mevcut olup, duvarlar kısmen kaba sıvalı, kısmen de sıvasızdır,
AdresiGaziantep İli Şehitkamil İlçesi Aktoprak Mah. 610 Ada 7 Parsel Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü999,29 m2
Arsa PayıTAM
İmar Durumu04.02.2020 tarih ve E. 4038 sayılı yazısında uygulama imar planında ayrık nizam iki katlı konut yapı adasına gelmekdir.
Kıymeti281.608,10 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü02/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü02/03/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ AKTOPRAK MAH. 610 ADA 7 PARSELDE KAİN 999,28M2 ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZIN TAM HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞ OLUP BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE : Taşınmaz Şehir merkezinin 20-25 km kuzey batısında , Gaziantep Adana Kahramanmaraş asfaltının yaklaşık 1-1 km batışında , 93100 nolu caddenin yaklaşık 300-400m olduğu tespit edilmiştir, taşınmazın çevresinde yaygın olarak tarla ve bağ nitelikli arazilerden oluşmakta olup, yakın çevresinde bağ evi şeklinde yapılaşmalar da mevcuttur. Parselin üzerinde kısmen kaba sıvalı, kısmen de sıvasız briket İhata duvarı, bahçe demir kapısı ve çeşitli Cins ve yaşta ağaçlar mevcuttur.Taşınmazın toprak yapısının tarıma elveriş1i olması, imar parseli olması, taşınmazın yolu olması, Taşınmazın fiilen ulaşım imkânının olması olumlu özellikleridir. Taşınmazın şehir merkezine kısmen uzak olması Olumsuz özellikleridir.Değerleme Emsal Karşılaştırma Yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Değerleme konusu gayrimenkulün konumu, imar durumu, yeri, yüzölçümü, topoğrafyası, geometrisi, asfalt yola yakın olması, ulaşım imkânları, toprak yapısı, değerine etki edecek özellikleri ve ülkenin ekonomik durumu dikkate alınarak değer takdir edilmiştir.Tespit konusu taşınmaz bu bağlamda incelendiğinde bölgenin özellikleri dikkate alınarak* cins ve nev’i, konumu, yeri, ulaşım İmkânları, toplu taşıma araçları güzergâhına mesafesi, Yüzölçümü, üzerindeki ekili dikili alanları, manzara durumu ile kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf ve unsurları İle her unsurun ayrı ayrı değerini. bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri ile serbest piyasa alım-satım rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit tarihi olan 28.08.2020 tarihi itibariyle ağaçlar dahil imar parseli olarak bitim m2 değerinin 250,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Parselin içerisindeki (kuzey- güney-düğü cephelerinde) ortalama 1,80m yüksekliğinde briket ihata duvarı mevcut olup, duvarlar kısmen kaba sıvalı, kısmen de sıvasızdır. Taşınmazın kuzey tarafında demir bahçe kapısı mevcut olup, 11,00 m2 alanındaki demir kapısının boyası yapılmıştır.Yapıların bedeli: Briket İhata duvar ve bahçe demir kapısının değeri serbest piyasa rayiçlerine göre hesaplanmıştır
AdresiGaziantep İli Şehitkamil İlçesi Aktoprak Mah. 610 Ada 7 Parsel Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü999,28 m2
Arsa PayıTAM
İmar Durumu04.02.2020 tarih ve E 4038 sayılı yazısında, uygulama imar planında ayrık nizam iki katlı konut yapı adasına gelmekdir.
Kıymeti284.105,60 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü02/02/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü02/03/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/15277 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.18/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/887705/emlak/arsa/gaziantep-sehitkamilde-999-m2-konut-imarli-arsa-icradan-satiliktir-coklu-satis-