T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2021/41445 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 4353 Ada, 7 Parsel, BÜLBÜLZADE Mahalle/Köy, A blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın çevresinde genel itibariyle ayrık nizamda ve düzenli olarak inşa edilmiş ortalama 5-6 katlı yapıların mevcut olduğu bölge içerisinde yer almaktadır. Anagayrimenkul 1755,38 m2 yüz ölçümüne sahip 4353 ada, 7 parsel üzerinde 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde 2 blok olarak inşa edilmiştir.Taşınmazın konumlu olduğu A Blok, Bodrum + Zemin + 4 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde zemin kat kuzey cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. A Blok Bodrum katında müşterek otopark, su deposu, sığınak, pano odası ile jeneratör odası; Zemin katında 3 adet mesken ile bina girişi; 1.normal katı dahil olmak üzere diğer tüm normal katlarında 3’er adet mesken yer almakta olup, binada toplam 15 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Konu taşınmaz A Blok; Zemin katında, bina girişinin arka tarafında, güney, doğu ve batı cepheli 3 bağımsız bölüm numaralı Meskendir. Taşınmaz yaklaşık 59 brüt, 51 net kullanım alanına sahip olup 2 oda, 1 yaşam odası, açık mutfak, 1 hol ve 1 banyo hacimlerinden oluşmaktadır.
Adresi: Bülbülzade Mah. 136043 Nolu Sok. No:4/A3Şahinbey / GAZİANTEP
Arsa Payı: 43/1752
İmar Durumu: İnşaat tarzı Konut nizam, Hmax:3 kat müsadeli, ön bahçe mesafesi: 5 m, Yan bahçe mesafeleri toplamı:8,5 m, arka bahçe mesafesi h/2 m, Taks:0,35 Kaks:1,15 yapılaşma koşulları ile Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 294.763,30 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydında ve dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü: 12/01/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü: 16/02/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/41445 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.13/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/884691/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-2-1-daire-icradan-satiliktir