T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2019/912 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 714 Ada, 11 Parsel, TAŞLICA Mahalle/Köy, Satışa çıkarılan taşınmaz 2/B yapı sınıfında, bitişik nizamda ve prefabrik betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olan imalathane binasıdır. Yapı zemin kattan oluşmakta olup, tavan yüksekliği 10,50 metredir. Binanın dış cephesi normal dış cephe boyasıdır. Yerinde yapılan ölçümlerde binanın zemin katı 400,00m2 alana sahip olup, çalışma alanı ve camlı PCV doğrama ile ayrılmış oan ofis bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışma alanın zemini yüzeyi perdahlı beton, duvarı saten boyadır. Taşınmaza bilirkişilerce 1.100.000,00TL değer tespit edilmiş olup söz konusu taşınmaz bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.
Adresi: Sanayi Mah (Halıcılar Sitesi) 60341 Nolu Sok No:12 Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 531,70 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: İnşaat tarzı HMAX:12,50m Bitişik Nizam
Kıymeti: 1.100.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 25/01/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü: 22/02/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 3000 Ada, 2 Parsel, UMUT Mahalle/Köy, C5 ZEMİN VE ASMA KAT 29 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın şehir ile ulaşım imkanları kolay ve çeşitlidir.Taşınmaz ayrık nizamda ve düzenli olarak inşaa edilmiş orta yaşlı ve eski 1-2 katıl yapıların mevcut olduğu, ticari yoğunluğun bulunduğu toptancı sitesi, küçük sanayi sitesi ve banka şubelerinin bulunduğu bir bölgededir.Taşınmazın teknik altyapıları tamamlanmış olup bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Taşınmaz 3/A yapı sınıfında ve betonarme karkas sistemde onaylı mimari projesine göre konumlu olduğu C5 blokta yatay kat irtifakı kurulmuştur.İşyeri zemin + Asma kattan oluşmaktadır.Taşınmaz brüt 53m2 kullanım alınlı zemin kat ve brüt 45m2 kullanım alanlı asma kattan olmak üzere toplam 98m2 brüt, 89m2 net kullanım alanına sahiptir.Taşınmazın mahallinde bitişik işyeri olan 30 bağımsız bölüm numaralı dükkan ile ara duvarlarının kaldırılarak birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir.Birleştirilerek kullanılan dükkanların zemin katı depo, satış ve ofis bölümlerinden oluşmakta olup zeminleri karo mozaik, duvarları plastik boyalı olup tavanı taş yünü asma tavandır.Asma katı depo hacimlerinden oluşmakta olup çelik profil üzeri saç kaplamadır.Taşınmazın dış cephesi camlı demir doğramadır.Taşınmaza bilirkişilerce 513.399,00TL değer tespit edilmiş olup söz konusu taşınmaz bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.
Adresi: Sanayi Mah 60421 Nolu Nolu Sok Gatem Toptancılar Sitesi, Sarı Ada, 5.Blok No:47 Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 101.364 m2
Arsa Payı: 3/2400
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, Hmax:9,50m
Kıymeti: 513.399,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 25/01/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü: 22/02/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 3000 Ada, 2 Parsel, UMUT Mahalle/Köy, C5 Zemin ve Asma Kat 30 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın şehir ile ulaşım imkanları kolay ve çeşitlidir.Taşınmaz ayrık nizamda ve düzenli olarak inşaa edilmiş orta yaşlı ve eski 1-2 katıl yapıların mevcut olduğu, ticari yoğunluğun bulunduğu toptancı sitesi, küçük sanayi sitesi ve banka şubelerinin bulunduğu bir bölgededir.Taşınmazın teknik altyapıları tamamlanmış olup bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Taşınmaz 3/A yapı sınıfında ve betonarme karkas sistemde onaylı mimari projesine göre konumlu olduğu C5 blokta yatay kat irtifakı kurulmuştur.İşyeri zemin + Asma kattan oluşmaktadır.Taşınmaz brüt 53m2 kullanım alanlı zemin kat ve brüt 45m2 kullanım alanlı asma kattan olmak üzere toplam 98m2 brüt, 89m2 net kullanım alanına sahiptir.Taşınmazın mahallinde bitişik işyeri olan 29 bağımsız bölüm numaralı dükkan ile ara duvarlarının kaldırılarak birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir.Birleştirilerek kullanılan dükkanların zemin katı depo, satış ve ofis bölümlerinden oluşmakta olup zeminleri karo mozaik, duvarları plastik boyalı olup tavanı taş yünü asma tavandır.Asma katı depo hacimlerinden oluşmakta olup çelik profil üzeri saç kaplamadır.Taşınmazın dış cephesi camlı demir doğramadır.Taşınmaza bilirkişilerce 643.399,00TL değer tespit edilmiş olup söz konusu taşınmaz bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.
Adresi: Sanayi Mah 60421 Nolu Sok, Gatem Toptancılar Sitesi, Sarı Ada, 5.BlokNo:47 Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 101.364 m2
Arsa Payı: 3/2400
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık Nizam, Hmax:9,50m
Kıymeti: 643.399,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 25/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü: 22/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/912 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.08/11/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/879832/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-sehitkamil-de-400-m2-imalathane-icradan-satiliktir-coklu-satis-