T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ ALIM İLANI


PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:


AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ ALIM İLANI


1-         GENEL AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, Tablo-1’de il bazlı adedi ve nitelikleri belirtilen toplam 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır.

Tablo-1           Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Boş Pozisyon ve Niteliklerinin Dağılımı

BAŞKANLIĞIMIZ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ
BOŞ POZİSYONLARIN DAĞILIMI

SIRA NO


İLİ

ORTAÖĞRETİM
(KPSS P-94)
ÖNLİSANS
(KPSS P-93)
(Acil Durum ve Afet Yönetimi/ Sivil Savunma
ve İtfaiyecilik


TOPLAM

SIRA NO


İLİ

ORTAÖĞRETİM
(KPSS P-94)
ÖNLİSANS
(KPSS P-93)
(Acil Durum ve Afet Yönetimi/ Sivil Savunma
ve İtfaiyecilik


TOPLAM
1Adana13435Kütahya11
2Adıyaman35836K. Maraş354782
3Afyonkarahisar10223237Mardin4610
4Ağrı471138Muş369
5Amasya35839Nevşehir358
6Antalya34407440Niğde358
7Artvin4101441Ordu4610
8Balıkesir1142Rize346094
9Bilecik371043Sakarya101323
10Bingöl36944Samsun3710
11Bitlis481245Siirt5813
12Bolu35846Sinop358
13Burdur35847Sivas255782
14Bursa24648Tekirdağ145
15Çankırı36949Trabzon369
16Çorum35850Tunceli369
17Diyarbakır8132151Uşak3710
18Edirne371052Van162642
19Erzincan24653Yozgat3710
20Erzurum12253754Zonguldak336
21Eskişehir1155Aksaray358
22Gaziantep12356Bayburt51015
23Giresun36957Karaman268
24Gümüşhane471158Kırıkkale11
25Hakkâri491359Batman358
26Hatay471160Şırnak61016
27Isparta23561Bartın4711
28İstanbul457111662Ardahan51116
29İzmir1163Iğdır41014
30Kars491364Yalova268
31Kastamonu35865Karabük123
32Kırklareli481266Kilis3710
33Kırşehir36967Osmaniye358
34Kocaeli35868Düzce3710
TOPLAM4017001101Tablo-2           Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyenine Ödenecek Brüt Aylık Ücret

UNVANHİZMET YILIÜCRET

Arama ve Kurtarma Teknisyeni
a) 5 yıldan az olanlar4.340,00 TL
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar4.375,00 TL
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar4.410,00 TL
ç) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar4.450,00 TL
d) 20 yıldan fazla olanlar4.615,00 TL


NOT: Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretleri her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

2-         SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1.      14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
a)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
şartlarını taşımak.
2.2.      Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
2.3.      Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.4.      Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.
2.5.      Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
2.6.      Tablo-3 ve Madde 2.5.’de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.7.      ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
2.8.      Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.9.      En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2.10.    Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla
1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
2.11.    Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

Tablo-3           Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Alan ve Dallarına Ait Tablo

ALANLARDALLARI

Bilişim Teknolojileri
Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik
Bilgisayar Teknik Servisi
Veri Tabanı Programcılığı Web Programcılığı

Elektrik Elektronik Teknolojileri
Bobinaj
Büro Makineleri Teknik Servisi
Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi Asansör Sistemleri
Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarımı Endüstriyel Bakım Onarım
Görüntü ve Ses Sistemleri Güvenlik Sistemleri Haberleşme Sistemleri Yüksek Gerilim Sistemleri
Savunma Elektronik Sistemleri
Endüstriyel Otomasyon TeknolojileriMekatronik
Endüstriyel Kontrol

Harita Tapu Kadastro
Haritacılık Kadastroculuk Tapuculuk

İnşaat Teknolojisi
Ahşap Yapı Sistemleri Betonarme Yapı Sistemleri
Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama Çatı Sistemleri
Çelik Yapı Teknik Ressamlığı İç Mekan Teknik Ressamlığı
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Restorasyon
Statik Yapı Teknik Ressamlığı Yapı İç Mekân Dekorasyonu Yapı Yalıtımı
Yapı Yüzey Kaplama
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğiİtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği


Kimya Teknolojisi
Boya Üretimi ve Kontrolü
Deri İşleme
Kimya Laboratuvarı Lastik Üretimi Petrol-Petrokimya Petrol-Rafineri
Proses


Makine Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar
Destekli Makine Ressamlığı Bilgisayarlı Makine İmalatı Endüstriyel Kalıpçılık
Makine Bakım Onarımı Mermer İşleme
Tıbbi Cihaz Üretimi

Metal Teknolojisi
Çelik Konstrüksiyon
Isılı İşler
Kaynakçılık Metal Doğrama

Motorlu Araçlar Teknolojisi
İş Makineleri
Otomotiv Boya
Otomotiv Elektromekanik
Otomotiv Gövde

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
İklimlendirme Sistemleri Soğutma Sistemleri
Yapı Tesisat Sistemleri


2.12.    Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
2.13.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
2.14.    Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

3-         BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
3.1.      Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e- Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2.      Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3.3.      Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3.4.      Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
3.5.      Adaylar sadece başvuru şartlarını taşıdığı bir ilin bir niteliği (öğrenim) için müracaatta bulunabilecektir.
3.6.      Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.7.      Giriş sınavına ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.8.      Ön lisans mezunu adayların mesleki ve teknik ortaöğretim mezunu olmak şartının kontrol edilmesi amacıyla ortaöğretim düzeyi mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve ortaöğretime dair onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.9.      Giriş sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların diploma veya mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip ortaöğretim bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.10.    Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.11.    Adayların KPSS (B) sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS (B) sonuç bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların KPSS (B) sonuç belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.12.    Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.13.    Adaylar, her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadığına dair Ek-1’ de örneği yer alan dilekçeyi ıslak imzalı olarak doldurarak pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.14.    Adayların, SGK tescil ve hizmet dökümü ile varsa ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.15.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.16.    Adayların, boy ve kilo bilgilerini sınav modülüne manuel yüklemeleri gerekmektedir.
3.17.    Sürücü belgesi bilgilerinin manuel olarak girilmesi ve belgenin jpeg veya pdf formatında sınav modülüne eklenmesi gerekmektedir.
3.18.    Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.19.    Adli sicil belgesinin e-Devlet üzerinden alınarak pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenmesi gerekmektedir.
3.20.    Varsa yabancı dil bilgisi düzeyi ve belgesi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenecektir.
3.21.    Varsa sertifika ve sair belge (Ulusal veya uluslararası yetkilendirilmiş kurum, kuruluş ve federasyonlar tarafından verilen arama ve kurtarma hizmetlerine dair belgeler, AFAD gönüllülük belgesi, ilkyardımcı, KBRN, yangın, köpekli arama, cankurtaran -bronz, gümüş, altın-, dalgıçlık brövesi, IRATA, dağcılık, tehlikeli madde uzmanlığı, ileri sürüş teknikleri, amatör kaptanlık, bilgisayar sertifikası ve diğer belgeler) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenecektir.
3.22.    Sınav modülüne yüklenen belgelerin asılları adaylardan istenebilecektir.
3.23.    Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4-         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
4.1.      Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Uygulama sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
4.2.      Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
4.3.      Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5-         UYGULAMA SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ
5.1.      Uygulama Sınavının İlan Edilmesi
5.1.1    Uygulama Sınavı ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5.1.2    Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
5.2.      Uygulama Sınavının Şekli ve Uygulanması
5.2.1    Başkanlığımız taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni pozisyonu için başvuruda bulunan adaylar tercih ettikleri il için, Tablo-4’de o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır. Bölgesel Uygulama Sınav Komisyonlarınca, Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak uygulama sınavları gerçekleştirilecektir. Sınav yerlerinin adres bilgileri de söz konusu ilanda belirtilecektir.

Tablo-4           İl Gruplarına Göre Bölgesel Sınav Merkezlerine Ait Tablo

SIRA NOBAĞLI BULUNAN İLLERBÖLGESEL SINAV YERİ

1
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Burdur,
Bursa, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırşehir, Uşak,
Kırıkkale

Afyonkarahisar

2
Balıkesir, Bolu, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova,
Düzce

Sakarya
3Amasya, Artvin, Çankırı, Çorum, Giresun, Kastamonu,
Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Yozgat, Karabük
Samsun

4
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Tunceli, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis,
Osmaniye

Diyarbakır

5
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Sivas, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır
Erzurum


5.2.2.   Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini ve sağlık kurulu raporunu teslim etmek üzere yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5.2.3.   Uygulama sınavı öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihler arasında Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava alınmayacaktır. Temaslı olarak karantina altında olan adaylar ile uygulama sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar uygulama sınavının son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır.
5.2.4.   Adaylar, her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye ve fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel herhangi bir engelinin olmadığını gösterir tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporunu, ilanda belirtilen uygulama sınav tarihinde Uygulama Sınav Komisyonuna teslim edilecektir. Söz konusu raporu teslim etmeyen veya ilanda belirtilen hususlara uygun olarak sağlık raporu bulunmayan adaylar uygulama sınavına kabul edilmeyecektir.
5.2.5.   Uygulama sınavı; adayların fiziki kondisyon ve yetenekleri bakımından değerlendirildiği 9 (dokuz) etaptan oluşan parkur ile ekip çalışmasına yatkınlığının ölçüleceği Ekip Çalışması Etabı olmak üzere Ek-2 Şemada belirtildiği şekilde yapılacak olup, kadın ve erkek adaylar için aynı parkur kullanılacaktır.
5.2.6.   Kadın adaylar için 2, 4 ve 6. etaplarda kullanılan ağırlıklar erkek adaylardan düşük olacaktır. Parkura 2 farklı noktadan etapların tamamını görecek şekilde kamera yerleştirilerek adayların performansları kayıt altına alınacaktır.
5.2.7.   Parkurun başlangıcında ve sonunda herkes tarafından görülebilecek boyutta dijital fotosel kullanılarak adayların parkur tamamlama süreleri kayıt altına alınacaktır.
5.2.8.   Adaylar ilk olarak kayıt masasına gelerek, HES kontrolü yaptıracak, kimlik bilgilerini ibraz edecek, ilanda belirtilen boy ve kilo oranlarına göre ölçümleri yapılacak ve sağlık raporu teslim edilecek olup, uygun olmayan adaylar sınava alınmayacaktır
5.2.9.   Adaylara kayıt esnasında parkura giriş numarası verilecektir.
5.2.10. Adaylar parkura başlamadan önce baret takacaktır. Baretler sınav komisyonu tarafından adaylara verilecektir.
5.2.11. Sınava girecek adaylara parkurun tanıtımı yapılarak, uyulması gereken kurallar hatırlatılacaktır. Sınav süresince sınav alanında sağlık ekibi bulunacaktır.
5.2.12. Parkurun tanıtımı veya sınav esnasında adaylarda oluşabilecek herhangi bir yaralanma/sakatlık durumundan uygulama sınav komisyonu sorumlu değildir.
5.2.13. Adaylar parkura başlamadan önce adı, soyadı ve parkura giriş numarasını kayıt yapmakta olan kameraya söyleyerek parkur alanına gelecektir.
5.2.14. Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.
5.2.15. 1. Etap-Slalom Koşusu: Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanacaktır. Çubuklar 150 cm yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 3 metre aralığında olacaktır. Her bir eksik geçiş ve çubuk devirme durumunda adayın bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
5.2.16. 2. Etap-Tünel Geçişi: Tünel 100 cm genişliğinde 90 cm yüksekliğinde ve toplamda 10 metre uzunluğunda olacaktır. Adaylar tünel girişinde kare kutu içerisinde bulunan sağlık topunu (erkek adaylar için 5 kg, kadın adaylar için 3 kg) alarak şekli Ek-2’ de belirtilen perdeyle her iki ucu kapatılmış olan tünel içerisinde sağlık topunu sürükleyecektir. Sağlık topunu tünel çıkışında bulunan kare kutu içerisine bırakacaktır. Sağlık topunu kare kutu içerisine bırakana kadar etap bitmiş sayılmayacaktır.
5.2.17. 3. Etap-Dikkat ve Eşleştirme: Kare kutular içerisinde bulunan kırmızı, yeşil ve mavi renklerdeki toplar, karşı tarafında 3 metre uzaklıkta bulunan aynı renkli kutulara sıra gözetmeksizin bırakılacaktır. Toplar tek tek alınarak bırakılacaktır. Adaylar istediği renkteki toptan başlayabilecektir. Unutulan veya yanlış bırakılan her top için bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
5.2.18. 4. Etap Kule Merdiven: 8 metre yüksekliğinde olan kuleye merdivenlerden çıkılacaktır. Kule tepesinde bulunan platformdan, zeminde bulunan bir ağırlık (erkekler için 5 kg, kadınlar için
3 kg) halat yardımı ile yukarı çekilerek platform üzerine bırakılacaktır. Ağırlığı platforma bırakmayan aday etabı tamamlamamış sayılacaktır.
5.2.19. 5. Etap Engel Geçişi: 4 adet engel (üstten geçilecek engelin yüksekliği 50 cm., alttan geçilecek engelin yüksekliği 110 cm ve iki çıta arasındaki mesafe içten içe 140 cm olup, her bir engel arasındaki mesafe 150 cm’dir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilecektir. Bu etap sırasında engel çubuğundan eksik ve hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Her bir hata için bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
5.2.20. 6. Etap Ağırlık Taşıma: Ağırlık taşıma etabında adaylar; ağırlığı başlangıç çizgisinden alıp, 3 metre uzaklıkta bulunan dubanın etrafından dolaşarak, ağırlıkları başlangıç çizgisine geri bırakacaktır. Adaylar ağırlıklarla beraber dubanın etrafından dolaşmak zorundadır. Ağırlıklar işaretli alana bırakılmadan etap tamamlanmış sayılmayacaktır. Ağırlıklar Erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığında, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) olacaktır. Aday, ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak ve aldığı alana bırakacaktır. Ağırlıkların işaretli alana bırakılmaması durumunda etap tamamlanmamış sayılacaktır. Dubanın devrilmesi durumunda bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
5.2.21. 7. Etap Takla Atma: Adaylar yer minderinde öne doğru düz bir takla atacaktır. Takla hareketini yapmayan veya yapamayan adaylar etabı tamamlamamış sayılacaktır. Nizami atılmayan takla için bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
5.2.22. 8. Etap Denge Tahtası: Adaylar yüksekliği 50 cm, genişliği 10 cm ve uzunluğu 3 metre olan denge tahtasının üzerinde başlama çizgisinden bitiş çizgisine kadar koşacaktır. Başlama çizgisinin önünden başlayan veya bitiş çizgisine basmadan etabı tamamlayan aday görevliler tarafından uyarılarak etabı tekrarlaması istenecektir. Adaylar etapta düştükleri yerden denge tahtasına tekrar çıkarak etabı tamamlayabilecektir.
5.2.23. 9. Etap Labirent: Adaylar 30 metre uzunluğunda 150 cm genişliğindeki etabı zemindeki ok işaretlerini takip ederek tamamlayacaktır. Adayın labirenti devirmesi durumunda bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
5.2.24. Adaylar bitiş noktasında bulunan fotoseli geçerek parkuru tamamlayacaktır. Fotoseli
geçmeyen adayların süresi işlemeye devam edecektir.
5.2.25. Fotosellerin herhangi bir sebeple çalışmaması durumunda, parkur görevlisi tarafından tutulan kronometre süresi esas alınacaktır.
5.2.26. Adayların parkurda bir kez yarışma hakkı bulunmaktadır. Teknik arızalar dışında
hiçbir aday ikinci kez sınava alınmayacaktır.
5.2.27. Sınav parkuru içerisinde herhangi bir etabı yapmayan veya yapamayan aday
elenecektir.
5.2.28. Parkurda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda komisyon kararına uygun olarak
hareket edilecektir.
5.2.29. Adayların sınav değerlendirmesinde saniye süreleri dikkate alınacaktır.
5.2.30. Her durumda kadın adayların parkurda kalabileceği süre en fazla 3 dakika 10 saniye, erkek adayların parkurda kalabileceği en fazla süre ise 3 dakikadır.
5.2.31. Kadın adaylar için 2 dakika 15 saniye, erkek adaylar için 2 dakika 5 saniye en iyi parkur tamamlama süreleri olup, parkur süreleri ve puanlama Tablo-5’de yer almaktadır.
5.2.32. Ekip Çalışması Etabı: Etkinliğin amacı adayların ekip çalışmasına yatkınlığının değerlendirilmesidir. Su dolu bir kovaya (5 kg.) eşit aralıklarla tutturulmuş 4 (dört) adet ipin her biri adaylardan birisi tarafından tutulacaktır. Her çalışma ilk 9 (dokuz) etabı bitiren 4 (dört) adayla yapılır ve çalışma dördüncü aday geldiğinde bekleme yapılmadan başlayacaktır. Adaylardan kendi aralarında koordine olarak, kovadaki suyu dökmeden, başlangıç noktasından bitiş noktasına taşımaları beklenir. Başlangıç ve bitiş arasındaki mesafe 5 (beş) metredir. Fiziki kondisyon ve yeteneklerin değerlendirildiği ilk 9 (dokuz) etapta elenen adaylar ekip oyununa katılamazlar.

Tablo-5 Fiziki Kondisyon ve Yetenek Değerlendirme Etap (İlk 9 Etap) Süresi ve Puanlama

PUANERKEKPUANKADIN
DERECEDERECE
10002.05 dk. ve daha altı10002.15 dk. ve daha altı
9902.069902.16
9802.079802.17
9702.089702.18
9602.099602.19
9502.109502.20
9402.119402.21
9302.129302.22
9202.139202.23
9102.149102.24
9002.159002.25
8902.168902.26
8802.178802.27
8702.188702.28
8602.198602.29
8502.208502.30
8402.218402.31
8302.228302.32
8202.238202.33
8102.248102.34
8002.258002.35
7902.267902.36
7802.277802.37
7702.287702.38
7602.297602.39
7502.307502.40
7402.317402.41
7302.327302.42
7202.337202.43
7102.347102.44
7002.357002.45


5.3.      Uygulama Sınavının Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İtirazı
5.3.1.   Uygulama sınavı adayların fiziki kondisyon ve yetenekleri bakımından değerlendirildikleri ilk 9 (dokuz) etap ile ekip çalışmasına yatkınlığının değerlendirildiği 10. (on) etap olmak üzere toplam 10 (on) etaptan oluşan parkurda değerlendirilecek olup, komisyon üyelerince her adayın fiziki kondisyon ve yetenek puanının yüzde sekseni (%80) ve ekip çalışmasına yatkınlığı puanının yüzde yirmisi (%20) esas alınarak uygulama sınav puanı belirlenecektir.
5.3.2.   Uygulama sınavında komisyon üyelerince her adayın performansı ayrı ayrı değerlendirilir. Komisyon üyelerinin her bir aday için yüz üzerinden vermiş olduğu notların aritmetik ortalaması, uygulama sınavı sonucunu gösterir ve bir tutanakla kayıt altına alınır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
5.3.3.   Uygulama sınavında alınan sonuçlar her il için ayrı ayrı öğrenim durumuna göre en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanacak olup, boş kadro sayısının 2 (iki) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.
5.3.4.   Uygulama sınav sonuçları Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde her il için ayrı ayrı ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar uygulama sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5.3.5.   Uygulama sınav sonuçları ile ilgili itirazlar uygulama sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

6-         SÖZLÜ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

6.1.      Sözlü Sınavın İlan Edilmesi
6.1.1.   Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
6.1.2.   Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

6.2.      Sözlü Sınavının Şekli ve Uygulanması
6.2.1.   Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni pozisyonu için başvuruda bulunan adaylar tercih ettikleri il için, Tablo-4’de o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır. 5 Sınav Merkezinde oluşturulan Bölgesel Sözlü Sınav Komisyonlarınca, Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavları gerçekleştirilecektir. Sınav yerlerinin adres bilgileri de söz konusu ilanda belirtilecektir.
6.2.2.   Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav merkezinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
6.2.3.   Sözlü sınav öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihler arasında Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava alınmayacaktır. Temaslı olarak karantina altında olan adaylar ile sözlü sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar uygulama sınavının son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır.
6.2.4.   Sözlü sınavda adayların;
a)         Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b)         Liyakati, temsil kabiliyeti, sevk ve idare becerisi,
c)         Öfke kontrolü, strese dayanıklılık, iletişim teknikleri, zaman yönetimi, ekip çalışmasına yatkınlığı, görev bilinci, dikkat seviyesi gibi davranış ve tepkilerinin Arama ve Kurtarma Teknisyenliğine uygunluğu,
ç) Arama ve kurtarma konularındaki farkındalığı,
değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle ölçülecektir. Yapılan değerlendirmede psikolog tarafından uygulama sınavında yapılan gözlemler de dikkate alınacaktır.

6.3.      Sözlü Sınavının Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İtirazı
6.3.1. Adaylar, sözlü sınav komisyonu tarafından 6.2.4. maddede yazılı özelliklerin her biri için toplamda yüz puan olmak üzere yirmibeşer (25) puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterecek ve bir tutanakla kayıt altına alınacaktır.
6.3.2 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
6.3.3.   Sözlü sınav sonuçları Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde her il için ayrı ayrı öğrenim durumuna göre ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.3.4.   Sözlü sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sözlü sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

7.         ATAMAYA ESAS BAŞARI LİSTELERİNİN İLANI

7.1.      Adayların uygulama sınavının yüzde altmışı (%60) ve sözlü sınavın yüzde kırkı (%40) esas alınarak sınav puanı hesaplanacak ve sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması esas alınarak atamaya esas başarı puanı belirlenecektir.
7.2.      Her il için öğrenim durumuna göre alım yapılacak pozisyon sayısı dahilinde başarı puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlayarak her il için asil olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca öğrenim durumuna göre her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısının yarısı oranında da yedek aday belirlenecektir.
7.3.      Her il için ayrı ayrı atamaya esas başarı listeleri ile istenilen belgeler Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başarı puanına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

8.         ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ

8.1.      Adayların atamaya esas belgeleri kontrol edilerek durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. Sözleşmenin imzalanacağı tarih ve yerlere ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.
8.2.      Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8.3.      Adaylar Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde belirlenecek süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayacaktır. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
8.4.      Asil listede atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı (6) aylık süreyi aşmamak kaydıyla yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
8.5 Başarı sırasına göre yedek listede yer alan adayların hakları başarı listelerinin ilan tarihini takip eden altı (6) ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
8.6.      Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.
8.7.      Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 258 22 49 – 0312 258 22 42 – 0312 258 22 44

NOT: Uygulama sınavına katılacak adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.

EK:
1)         Sağlık Durum Beyan Örneği
2)         Uygulama Sınavı Parkur Şeması

EK-1


AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA


AFAD Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni pozisyonuna atanmak üzere uygulama sınavına başvurmak istemekteyim. Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartlarında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye bedensel, ruhsal, görsel veya işitsel herhangi bir engelim olmadığını beyan ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/874810/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi-sozlesmeli-arama-ve-kurtarma-teknisyeni-alim-ilani