T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/64972 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 4031 Ada, 466 Parsel, GÜNEYKENT Mahalle/Köy, İhaleye çıkarılan taşınmaz 3/A yapı grubunda ve betonarme karkas sistemde 1 Bodrum, 1 Zemin + 1 Normal+ Teras Katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz 380 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 23 yıllık olup yıpranma payı %25 olduğu değerlendirilmiştir. ihaleye çıkarılan taşınmaza bilirkişilerce yapı değeri olarak 313.500,00TL, arsa değeri olarak 188.000,00TL olmak üzere toplam 501.500,00TL tespit edilmekle söz konusu taşınmaz bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.Adresi: Güneykent Mah 102222 Nolu Sok No:10/AŞahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 188 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı Avlulu nizam, Hmax:2 Kat, arka bahçe mesafesi h/2 m yapılaşma, Konut
Kıymeti: 501.500,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 01/04/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü: 27/04/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6– Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/64972 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7– İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.28/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/875501/emlak/bina-apartman/gaziantep-sahinbeyde-380-m2-bina-icradan-satiliktir