T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2018/681 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, Bilek Mahallesi Burç mevkii 7486 Ada, 51 Parsel, tapuda niteliği bağ ve ftıstık fidanı olarak yazılan taşınmazın mücavir alan sınırları içinde ve onaylı imar planları bulunmamaktadır. Arsa vasfı kazanmamıştır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır.Tarım arazisidir. Toprak yapısı yıllık yağış miktarı erozyon prblemi olup olmadığı su tutma kapasitesiile topografik yapısı incelenmiş olup killi -tınlı kireçli bünyeli çok az taşlık ve orta derin düzeyde toprak derinliği olan toprak yapısına sahip %5 2-3 arasında değişen eğimlere sahip 2. sınıf verimli kuru tarım arazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir sulama ekipmanına ve sulama kuyusuna rastlanılmadığı içinkuru tarım arazisi vasfında olduğu görüldü. Gaziantep şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 15-20 km dir. Taşınmazın zemininin sürülü olmadığı ve taşınmazüzerinde yaklaşık 10-15-30-35 yaş aralarında olan antepfıstığıbağ ve ceviz ağaçlarının dikili olduğu görüldü. Makineli tarıma elverişli olup bölge ekolojisine yetiştirilmeye uygun her türlü kuru tarım ürünleri yetişirmeye müsait olduğu görüldü.
Yüzölçümü14.093,14 m2Kıymeti563.725,60 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:Haciz ve ipotek şerhleri ile Kadastro Kanununun 41.maddesine göre düzeltme şerhi vardır.
1. Satış Günü18/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü15/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/681 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.18/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/872871/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sehitkamilde-14-093-m2-tarim-arazisi-icradan-satiliktir