T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2018/2003 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Güzelvadi mah., 51 cilt, 5043 sayfa no, 8758 ada, 2 parsel sırasında kayıtlı, 3.584,55-m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazdır. Parsel mezarlık yolunun kuzeyinde ve yola cephelidir. İnşaat devam eden Şehir hastahanesinin yaklaşık 900 m2 doğusunda bulunmaktadır. Çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır. Parsel üzerinde ekili dikili ve yapılı hiçbirşey bulunmamakta olup boş vaziyettedir. Taşınmaz belediye ve sosyal hizmetlerden kısmen yararlanmakta olup, ulaşım sorunu yoktur. Taşınmazın konumu genel durumu yıllık getireceği net gelir ve serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede m2 fiyatı 600,00-TL olarak tespit edilmiştir. Arsa bedeli : 3.584,55-m2 x 600,00TL/m2 = 2.091.330,00-TL’dir.İmar DurumuTaşınmaz, 21/04/2020 tarihinde imar düzenlemesine tabi tutulmuştur.
Kıymeti2.091.330,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü08/12/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü06/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliye Sarayı, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2003 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.25/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/872884/emlak/arsa/gaziantep-sahinbeyde-3-584-konut-imarli-arsa-icradan-satiliktir