T.C.
GAZİANTEP
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Şahinbey İlçe, BURÇ mahallesi 159 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazşehir merkezine ulaşım olarak kolay ve gelişen bir bölgede yer almaktadır. Etrafı özellikle 2-3 katlı konut yapı adaları ile çevrilidir. Meskun mahal içerisinde mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz Burç mahallesi, içerisinde Lohan Yolu caddesine (asfalt yol) cepheli konumdadır.Yüzölçümü1.800,00 m2
İmar Durumuİmar uygulama planı içerisinde B3 (3 katlı konut yapı adasına ve yola)
gelmektedir.
Kıymeti810.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında. 
1. Satış Günü28/01/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü28/02/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı EK bina ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Şahinbey İlçe, BURÇ Esentepe mahallesi, 135 Ada, 106 Parsel sayılı taşınmaz şehir merkezine ulaşım olarak kolay ve gelişen bir bölgede yer almaktadır. Etrafı benzer özellikli 2-3 katlı konut yapı adaları ve boş alanlarla çevrilidir. Meskun mahal içerisinde mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. her tülü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü2.600,00 – m2
İmar Durumu :İmar uygulama planı içerisinde B3 (3 katlı konut yapı adasına ve yola)
gelmektedir.
Kıymeti780.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: dosyasında.
1. Satış Günü28/01/2022 günü 10:15 – 10:25 arası
2. Satış Günü28/02/2022 günü 10:15 – 10:25 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı EK bina ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

3 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şahinbey İlçe, BURÇ mahallesi, 136 Ada, 180 Parsel sayılı taşınmaz Killi-tanlı özellikte kalın bünyeli ve orta profilli bir yapıya sahiptir. Toprağın fiziksel yapısı az taşlık olup %2-3 arasında değişen topoğrafik eğime sahip 2. Sınıf verimli kuru tarım arazisidir. Taşınmaz zemininin sürülü olmadığı, taşınmazda bitkisel üretime ilişkintoprak işleminin yapılmadığı, tarımsal olarak ekili dikili bir şey bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz halihazırda tarım yapmaya uygundur. Gaziantep şehir merkezine 1-1 km mesafedebulunmaktadır.
Yüzölçümü406,57 m2
İmar Durumuİmar uygulaması yapılmamış kadastro parselidir.
Kıymeti40.657,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında.
1. Satış Günü28/01/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü28/02/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı EK BİNA ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

4 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şahinbey İlçe, BURÇ esentepe mahallesi, 144 Ada, 143 Parsel sayılı taşınmaz killi – tınlı özellikte kalın bünyeli ve orta profilli bir yapıya sahiptir. Toprağınfiziksel yapısı az taşlık olup %2-3 arasında değişen topoğrafik eğime sahip 2. Sınıf verimli kuru tarım arazisi olduğu, taşınmaz zemininin sürülü olmadığı, üzerinde ekili dikili hiç bir şey bulunmadığı, ancak halihazırda durumunun tarım yapmaya uygun olduğu anlaşılmıştır.
Yüzölçümü3.161,89 m2
İmar Durumuİmar uygulaması yapılmamış kadastro parselidir.
Kıymeti790.472,50 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında.
1. Satış Günü28/01/2022 günü 10:45 – 10:55 arası
2. Satış Günü28/02/2022 günü 10:45 – 10:55 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

5 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Şahinbey İlçesi, BURÇ esentepe mahallesi, 114 Ada, 47 Parsel sayılı taşınmazkilli – tınlı özellikte kalın bünyeli ve orta profilli bir yapıya sahiptir. Toprağınfiziksel yapısı az taşlık olup %2-3 arasında değişen topoğrafik eğime sahip 2. Sınıf verimli kuru tarım arazisi olduğu, taşınmaz zemininin sürülü olmadığı, yaklaşık 60-70 yaşlarında zeytin ağaçlarının dikili olduğu, makinalı tarıma uygun olduğu anlaşılmıştır.
Yüzölçümü10.761,25 m2
İmar Durumuİmar uygulaması yapılmamış kadastro parselidir.
Kıymeti1.291.350,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında.
1. Satış Günü28/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü28/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı EK BİNA ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 136 Ada, 179 Parsel, BURÇ KALE mahallesinde bulunan taşınmazkilli – tınlı özellikte kalın bünyeli ve orta profilli bir yapıya sahiptir.Toprağınfiziksel yapısı az taşlık olup %2-3 arasında değişen topoğrafik eğime sahip 2. Sınıf verimli kuru tarım arazisi olduğu, taşınmaz zemininin sürülü olmadığı, üzerinde ekili dikili hiç bir şey bulunmadığı, ancak halihazırda durumunun tarım yapmaya uygun olduğu anlaşılmıştır.
Yüzölçümü: 5.912,98 m2
İmar Durumu: İmar uygulaması yapılmamış kadastro parselidir.
Kıymeti: 591.298,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında.
1. Satış Günü: 28/01/2022 günü 11:15 – 11:25 arası
2. Satış Günü: 28/02/2022 günü 11:15 – 11:25 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı EK BİNA ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur . 22/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/872462/emlak/arsa/gaziantep-sahinbeyde-1-800-m2-cadde-cepheli-konut-imarli-arsa-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-