T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/790 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 107 Ada, 25 Parsel, HACIKÖY Mahalle/Köy, Öküzöreni Mevkii, ZEYTİNLİK vasıflı yüzölçümü 19.506,48 m2 olan taşınmazİMAR DURUMU: Taşınmaz Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Hacıköy Mahallesi 107 ada 25 Parselde kayıtlı olup; mücavir alan sınırları içinde ve onaylı imar planları bulunmamaktadır. Ayrıca arsa vasfı kazanmamıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanan yerler dışında kalmaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı İcra konusu taşınmaz tarım arazisidir.
ÖZELLİKLERİ: Killi-tınlı bünyeli, az taşlık ve orta-derin düzeyde toprak derinliğinde toprak yapısına sahip, , %3-5 arasında değişen eğimlere sahip 2.sınıf verimli dikili kuru tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir sulama ekipmanına ve sulama kuyusuna rastlanılmadığı için satış konusu taşınmazın kuru tarım arazisi vasfındadır. Ulaşımı kolay olup Kuş uçuşu mesafede Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 30-35km mesafededir. Taşınmazın zemininin sürülü olduğu ve üzerinde yaklaşık ortalama 25-35 yaşlarında Zeytin ağaçları dikilidir.Kıymeti585.194,40 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü05/01/2022 günü 10:05 – 10:10 arası
2. Satış Günü01/02/2022 günü 10:05 – 10:10 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 108 Ada, 15 Parsel, HACIKÖY Mahalle/Köy, Keçipınarı Mevkii, BAHÇE vasıflı 10.635,26 m2’dir.İMAR DURUMU: Satış konusu taşınmaz Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Hacıköy Mahallesi 108 ada 15 Parselde kayıtlı olup; mücavir alan sınırları içinde ve onaylı imar planları bulunmamaktadır. Ayrıca arsa vasfı kazanmamıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanan yerler dışında kalmaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı İcra konusu taşınmaz tarım arazisidir.
ÖZELLİKLERİ:Satışa konu taşınmaz Killi-Tınlı bünyeli, az taşlık ve orta-derin düzeyde toprak derinliğinde toprak yapısına sahip, %3-5 arasında değişen eğimlere sahip 2.sınıf verimli dikili kuru tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın zemininin sürülü olmadığı ve taşınmazın yaklaşık 1/2 lik kısmında yaklaşık ortalama 30-35 yaşlarında Antepfıstığı ve yaklaşık ortalama 10-15 yaşlarında Zeytin ağaçlarının dikili olduğu ve yine yaklaşık 1/2 lik kısmının üzerinde tarımsal olarak ekonomik gelir elde edecek ekili dikili hiçbir şey bulunmamaktadır.Kıymeti319.057,80 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü05/01/2022 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü01/02/2022 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU 

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/790 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.21/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/870525/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sahinbeyde-19-506-m2-zeytinlik-icradan-satiliktir-coklu-satis-