T.C.
GAZİANTEPİCRA DAİRESİ
2021/929 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Karabey Mah. Sultan Murat Mevkii, 272 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz. Satışa Konu Taşınmaz Hisseli Olup; Taşınmazda borçlunun 387/880 lik Hissesi Satılacaktır.Özellikleri: Taşınmaz üzerinde keşif esnasında taşınmazın 1/3 lik kısmında ekili, dikili ve yapılı hiçbir şeyin olmadığı, taşlık, çalılık, kayalık ve meşelik olduğu, geri kalan 2 / 3 lik kısmının üzerinde değişik yaşlarda Antep Fıstığı ağaçlarının seyrek dikili olduğu tarafımdan tespit edilmiştir. tarım arazisi olarak kullanıldığı, makineli tarıma uygun olmadığı, bir bütün olarak kullanılmadığı sınırlarını kendi aralarında etrafını taş örmek suretiyle kullandıkları, toprak yapısı ve toprak profilini iyi olmadığı, yeterince işlenmemiş, sürülmemiş, budamasının yapılmadığı, bakımsız olduğu, killi-kireçli topraklı, taşlı, % 7-10 eğimli, yabancı otlarla mücadele edilmemiş, kuzeyinde bulunan çiftliğin (besi ahırının) kısmen parsele tecavüz ettiği, orta verimli 2.sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Karabey asfaltının 500 m kuzey doğusunda, batıdan çimenli asfaltına 170 m olduğu, Yavuzeli İlçe Merkezine yakın mesafede olmasından dolayı işgücü temini ve üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının kolay olmasından dolayı, önem arz etmektedir.
Adresi : Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Karabey Mah. Sultan Murat Mevkii, 272 Parsel Yavuzeli/Gaziantep
Yüzölçümü80.200,00 m2(Taşınmazda borçlunun 387/880 lik Hissesi Satılacaktır.)
İmar DurumuTarım arazisi
Kıymeti282.158,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında Mevcut
1. Satış Günü21/12/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü17/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/Gaziantep

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/929 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.12/10/2021
***İş bu ilan tebliğat yapılamayan tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİK. M 126)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/865656/emlak/duzeltme-ilani-iln01468395-icra-gayrimenkul