T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2018/144184 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İli, Şahinbey ilçesi, Bülbülzade Mahallesi, 4365 ada9 parsel C Blok 3. Kat 14 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz 62/4688 arsa paylı mesken niteliğindedir. Şahinbey ilçe belediyesinin, imar müdürlüğünün 08.09.2020 tarih ve E.28889 sayılı yazısında belirtildiği üzere konu edilen parselinimar planında ayrık nizam üç katlı konut yapı adasına gelmekte olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın mesken olarak düzenlenmiş olduğu, kendi içinde iki oda, misafir salonu ve müştemilatları olduğu görülmüştür.Yapı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri kâğıt kaplıdır, ıslak zemin tabanları seramikle kaplıdır, oda ve misafir odası tabanları ise laminat parke ile kaplıdır, iç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir, mutfak, lv. wc. Banyo duvarları fayansla kaplıdır, bağımsız bölüm güney-doğu cephelidir, bu meskenin inşaat alanı ise 120 m2 olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz kaloriferle (kombi) ile ısıtılmaktadır, bina asansörlüdür, bu taşınmaz şehrin güney-batısında Karataş toplu konut alanı na yakın bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür. Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.Arsa değeri: 62 m2 x 2.500.00tl/m2 155.000.00 TL
İnşaat değeri:120 m2 x 1.200.00tl/m2 144,000.00 TL
TOPLAM 299.000.00 TL dir.
Taşınmazın kaydında ipotek şerhi olduğu veipotek alacaklısının alacağının 24/09/2021 Tarihli yazı gereğince 92.505,50 TL olduğu altında satışa muvafakat verilmediği yine Gaziantep 5.İcra Hukuk Mahkemesinin 19/01/2021 Tarih 2020/414 E. 2021/20 K. sayılı ilamı ile taşınmazın 160.000,00 TL bedelin altında satılmaması ve 160.000,00 TL nin borçluya verilmesine karar verilmiş olmakla ihale bedelinden net olarak 252.505,50 TL belirtilen ilgililere ödeneceğinden net ödeme yapılabilmesi için 252.505,50 TLüzerineTakip Miktarı üzerinden Tahsil harcı, Takip Miktarı üzerinden Cezaevi Yapı Pulu Harcı, bu aşamada net ödenecek asgari miktar üzerinden hesaplanacak Tellaliye, Satış masrafı, Tapu Satım Harcı ve Belediyece Belirtilen Emlak Vergi borcu eklenerek satılacaktır.AdresiBülbülzade Mahallesi 136036 Nolu Sokak No:20/C Naz Evler Sitesi C Blok Kat: 4 Daire No:14Şahinbey / GAZİANTEPİmar DurumuVar, Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti299.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü23/12/2021 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü19/01/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/144184 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/868861/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-2-1-daire-icradan-satiliktir