T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2016/217786 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 202 Ada, 18 Parsel, SAM Mah.,ARSA niteliğindeki taşınmaz üzerinde çelik konstrüksiyon, prefabrik ve betonarme olarak yapılmış olan sanayi yapısı olduğu,fabrikanın ve idare binasının kiracı tarafından kullanıldığı görülmüştür.Taşınmazın kuş uçumu olarak 200m kuzeyinde Acarsan Holding ve Kalesan Sağlık Ürünleri fabrikası, 600m kuzeyinde ise şehrin önemli ana arterlerinden olan Gaziantep-Adana otoyolu vardır. Taşınmazın doğusunda Kökboya Kimya ve Tekstil A.Ş., batısında ZM Makina Tekstil Sanayi fabrikası bulunmaktadır. Taşınmazın kuş uçumu olarak 3.75km güneybatısında Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde bulunmakta olup şehir merkezine kuş uçumu olarak yaklaşık 12.11km uzaklıktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge sanayi fonksiyonlu olarak kullanılmakta olup üretim potansiyeli yüksek ve ihracata yöneliktir. Yakın çevresi sanayi fonksiyonlu yapılaşmıştır. Elektrik ve suyu vardır.Ulaşım problemi yoktur.Her türlü altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın yaklaşık olarak 5-10 yıllık olduğu tespit edilmiştir.Keşif günü yerinde yapılan incelemede sanayi yapısının aşağıdaki bölümlerden oluştuğu tespit edilmiştir.
A-İdare binası
B-Fabrika binası
C-Sundurma Depo bölümü 
D- Bekçi kulübesi
E-Otopark alanı 
F-Bahçe duvarı ve demir kapı G-Saha betonu
A-İdare binası:Betonarme karkas olarak , zemin kat ve 1 .kat olmak üzere iki katlı inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi giydirme renkli alimiyum doğrama ile kaplama yapılmıştır.Prefabrik fabrika binasına bitişik yapılmıştır.İdare binasında çalışma odaları, mutfak , lavabo , tuvalet, depo , arşiv , muhasebe odası sekreter müdür odası bulunmaktadır.İç duvarları ince sıva üzeri boyalıdır.Kapılar ahşapdır.Pencereler Alimiyumdur.Zemin katın tavanına dekoratif spot ışıklandırma yapılmıştır.Zeminkatı ,l.kata bağlayan çelik merdiven üzerine granit kaplama yapılmıştır.Odaların tabanları laminant parke kaplıdır.Bazı bölümlerin tabanları seramik , bazı bölümlerin tanbanları granit kaplama yapılmıştır.Betonarme karkas olarak yapılan idare binasının toplam inşaat alanı 800,00m2 dir.
B-Fabrika : Fabrika kısmı prefabrik olarak yapılmış olup iki bölüme ayrılmıştır. 1.bölümde demir imalathanesidir.Demir imalathanesinin inşaat alanı 2.900m2 dir.2.bölüm plastik imalatının yapıldığı yerdir.Plastik masa ve sandalye üretilmektedir.Plastik imalathanesinin inşaat alanı 3.000m2 dir.Zeminleri tabanı yüzey sertleştirici beton yapılmış olup duvarları ince sıva üzeri boyalıdır.pencereler demir doğrama üzeri yağlı boyalıdır. Çatısı trapez izoleli alimiyum sandviç panel kaplanmıştır.Prefabrik fabrikanın toplam inşaat alanı 5.900,00m2 dir.
C-Sundurma depo bölümü:Fabrika binasına bitişik sol tarafta, bahçe mesafesi içerisinde olup çatısı çelik konstriksüyon olarak yapılmıştır.Tabanı beton şap kaplama yapılmıştır.Duvarları izoleli panel çatı örtüsü ile kaplanmıştır.Çatısı izoleli aliminyum sandviç panel ile kaplanmıştır.Sundurma depo kısmının inşaat alanı 800,00m2 dir.
D-Bekçi Kulübesi :Briketten yığma olarak yapılmış olup üzeri beton döşeme yapılmıştır.Duvarları ince sıva üzeri plastik boyalıdır.Kapı ve penceresi PVC’ dir.Tabam karo plaka yapılmıştır.Bekçi külübesinin inşaat alanı 16m2’dir.
E-Otopark alanı :Kare ve dikdörtgen ve boru demir profilerden yapılmış demir iskelet üzeri galvenizli saç kaplanmış olup tabanı beton şap yapılmıştır. Yer yer aşınmaların olduğu yüzeylerinin deformasyona uğradığı görülmüştür.Alanı 82m2 dir.
F-Bahçe duvarı: Belli bir yüksekliğe kadar bazalt taşdan bahçe duvarı yapılmış olup boyasızdır. Yer yer aşınmaların olduğu yüzeylerinin deformasyona uğradığı görülmüştür.
G-Saha Betonu: Tesisin bahçe kısmında kalan bölümünde 500,00m2 kiltaşı ve asfalt ile kaplanmıştır.Yer yer aşınmaların olduğu yüzeylerinin deformasyona uğradığı görülmüştür.
Arsa değeri : 9.369,06 m2x 500,00 TL/m2 = 4.684.530,00 TL
İdare binası : 800,00m2 xl .210,00 TL/m2x0,90( %10yıpr) = 871.200,00 TL
Fabrika binası :5.900,00m2x710,00 TL/m2 x 0,90(%10yıpr) = 3.770.100,00TL
Sundurma depo Bölümü:800,Om2 x450,00 TL/m2 x 0,75(%25yıpr +tamalm)..=270.000,00 TL
Bekçi kulübesi : 16,00m2 x980,00 TL/m2 x 0,90(%10yıpr) = 14.112,00 TL
Otopark alanı:82,00m2 xl85,00 TL/m2 x 0,85(%15yıpr) =12.894,50 TL
Bahçe duvarı : 110,00 m2 xl 85,00 TL/m2 x 0.85 ( %15 Yıpr) =17.297,50 TL
Saha betonu değeri maktuen = 20.000,00 TL
Bahçe kapısı maktuen = 2.750,00 TL
Taşınmazın toplam değeri := 9.662.884,00 TL
Sıra NoMakine – Ekipman Adet Fiyat (TL) Toplam Tutar (KDV Dahil)
Özelliği 
1 50 Tonluk Pres, Etiket yok,
Markamodel belli değil 1 4.000,00 4.000,00
2 Autosan seyyar kompresör 1 500,00 500,00
3 Şerit Makinesi, etiket yok 1 250,00 250,00
4 Optimum marka kollu
sütunlu matkap 1 1.250,00 1.250,00
5 Gazaltı Kaynak Makinesi,
etiket yok 2 150,00 300,00
6 Çelik kasa, Yılmazsan 1 700,00 750,00
7 Fuji Marka Klima(eski) 2 700,00 1.400,00
8 Airfel Klima 1 700,00 700,00
9 Boya Fırını 1 6.000,00 6.000,00
10 Boya Kabini 2 500,00 1.000,00
11 Boya Tabancası 2 20,00 40,00
TOPLAM TUTAR (KDV Dahil) (TL)16.190,00 TL
TaşınmazGaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Olup : OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, “katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB den uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, Bölgemizde bulunan bütün gayrimenkuller üzerine bu şerh işlenmiştir.Aynca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. ve “Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya verme zorundadır.” denilmektedir.
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 109. Maddesinin 5. Bendinde yer alan “Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. ” denildiğinden SATIŞ SIRASINDA bu şartların sağlanması gerektiği OSB tarafından bildirilmekle, OSB KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İHALEYE KATILIMA İLİŞKİN UYGUNLUK ŞARTLARININ İHALE KATILIMCILARI TARAFINDAN İHALEDEN ÖNCE SAĞLANMASI, ŞARTLARI SAĞLAMADAN İHALEYE KATILAN ALICILARA TAŞINMAZIN TESCİLİNİN YAPILAMAYACAĞININ, BU HUSUSTA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞU BULUNMADIĞININ BİLİNMESİ İHTAR OLUNUR.
OSB alacakları ihale alıcısı tarafından ödenecek olup, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 10/07/2020 tarih M-1049 sayılı yazısında borçlu firmanın OSB’ne 09/06/2021 tarih itibariyle aboneliklerine ait 623.559,05-TL borcu bulunmakta olup, tescil işlemleri sırasında güncel borç miktarı ihale alıcısı tarafından ödenecektir. 
AdresiSam Mahallesi ,3.Organize Sanayi Bölgesi, Celal Doğan Bulvarı İle Mehmet Batallı Bulvarının
Kesiştiği Köşe Parsel Üzerinde No:41 Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü9369,52
İmar Durumuİnşaat tarzı imar planı içerisindedir ve sanayi yapı adasına denk gelmektedi
Kıymeti9.679.074,00 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü03/11/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü01/12/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASIMEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/217786 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.11/08/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/835771/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-organize-sanayi-bolgesinde-fabrika-icradan-satiliktir