T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 54. ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ’NDEN /BAŞKANLIĞI’NDAN
İ L A N

DOSYA NO: 2020/415 Esas
KARAR NO: 2021/413

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2021 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7)-SÜRESİZ, 5 YIL HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Hanifi ve Fadile oğlu, 01/02/1982 doğumlu, Gaziantep, Oğuzeli, Subaşı mah/köy nüfusuna kayıtlı ERDEM BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin50.000 üstü tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.10.2021

https://www.ilan.gov.tr/ilan/863667/tebligat-ve-duyurular/adli-ilan-ve-tebligatlar/mahkeme-gerekceli-kararinin-ilanen-tebligi