Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şubesi’nin Olağan Kongre tarihi belli oldu. 04-05 Aralık tarihinde çoğunluklu, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11-12 Aralık tarihlerinde yapılacak seçimde mevcut başkan Abdulkadir Deniz, yeniden aday olacağını duyurdu. Deniz, hedeflerinin katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı ile hareket ederek ziraat mühendisliği mesleğini toplumda itibarlı bir yere taşımak olduğunu söyledi. (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şubesi’nde  seçim heyecanı yaşanacak. Genel Kurul’da ZMO Gaziantep Şube Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan mevcut başkan Abdulkadir Deniz, ZMO’nun anayasal boyutta kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğuna vurgu yaptı. Gaziantepli çiftçileri zor günlerinde yalnız bırakmak istemediği için Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda yeniden aday olduğunu söyleyen Deniz,  yeni dönemde mesleki ve ilgi alanına yönelik çalışmalar yapılmasının yanı sıra, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için sorumluluk üstleneceklerini belirtti.

YENİ PROJELER YOLDA 

Abdulkadir Deniz, meslektaşlarına ZMO olarak yerel ve ulusal alanda tarımsal kurum ve kuruluşlarla diyalogların artırılarak ekonomik, sosyal ve kültürel konularda şartların iyileştirilmesi için birçok proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Özellikle ziraat mühendisliğinin yetki ve özlük haklarının artırılması için çalışmalar yapacağı açıklamasında bulundu.

DENİZ NEDEN OLDU?

Türkiye’nin tarımsal varlığı ve kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi, verimlerinin arttırılması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması ile ziraat mühendisi meslektaşlarının tüm özlük haklarının korunması ve yükseltilmesi amacıyla her türlü girişimin içerisinde olacaklarını dile getiren Deniz, bu konuların öncüsü konumunda olan bir oda çalışması için Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin yaklaşan olağan genel kurulunda aday olduğunu kaydetti.

GAZİANTEP  ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR GELİŞTİRECEĞİZ

“Meslektaşlarımızın çalışma alanlarının temel dayanağı olan üreticilerimizin, toprağın ve suyun kıymetini bilerek, onları korumaya, geliştirmeye çalışmadan faaliyet göstermemiz mümkün değil” diyen Abdulkadir Deniz, “Onlar varsa biz var olacağız. Bunları göz önünde tutarak meslektaşlarımızın özlük haklarını ve yaşam koşullarını geliştirmeye çalışacağız. Son yıllarda Odamızın yetkileri giderek kısıtlanmış, anayasal hakları yönetmelikler vasıtasıyla geri alınmıştır. Genel Merkezimizin politikaları ışığında, yerel düzeyde Gaziantep  özelinde çalışmalar geliştireceğiz” şeklinde konuştu. Genel kurulda aday olacak meslektaşlarına da başarılar dileyen Deniz, kongrenin birlik beraberlik içerisinde geçmesini temenni etti.