GAZİANTEP VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN TAŞINIR SATIŞ İLANI 
1-) Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınırların ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-)  İhale 19.10.2021 günü saat 10:00’da Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Servisinde  toplanacak komisyonca yapılacaktır.
3-)  İhaleye Katılacakların; 
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmleri,   
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları ( (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğe uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekeleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihelenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili oldukları gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili oldupunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. (Geçici Teminatların Nakit Yatıralacğı hesap: Vakıf Bankası Gaziantep Şubesi TR85 0001 5001 5800 7312 1964 57 Iban numaralı hesabına)
4-) Postayla yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işlme alınnmayacaktır.
5-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL ücret karşılınğında temin edilebilir. İhaleye katılıcak firma/kişi teknik şartname ve eklerini satın almadığı  takdirde ihaleye teklif veremez. 
6-) Yapılacak araç satış bedelleri üzerinden KDV ve diğer vergi, resmi ve harçlar tahsil edilecektir.
7-) İhaleye katılanlar, satılığa çıkarılan araçların ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre teklif etmiş sayılacaktır.
😎 İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-) İhale ile ilgili bilgiler http://www.gaziantep.gov.tr/ihale-ilanlari internet adresinden öğrenilebilir.
10-)İlanda yayınlanan araçların satışı toplu olarak gerçekleşecek olup, TEKLİFLER TOPLU OLARAK (2 ADET) ARAÇ İÇİN VERİLECEKTİR.
NoBulunduğu YerPlakası CinsiModeliMarkaRengiŞase NoMotor No:Tahmini BEDEL (KDV Hariç)Geçici Teminat %3İhale Tarihiİhale Saati
1VALİLİK OTOPARK27 NS 206OTOMOBİL2009VW JETTASİYAH WVWZZZ1KZ9M094462BSE756527130.000,00 ₺3.900,00 ₺19.10.202110.00
2VALİLİK OTOPARK27 KH 786KAMYON2011MERCEDES BENZBEYAZNMB375122120891909009130860601265.000,00 ₺7.950,00 ₺19.10.202110.00
Toplam:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/860862/vasita/otomobil/gaziantep-valiligi-2-adet-arac-satis-ihalesi-yapacak