T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/107535 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 5459 Ada, 1 Parsel, EMEK Mahalle/Köy, H blok, Zemin H blok ,zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz; Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Emek Mahallesi Hafiz Mehmet şahin Nolu Sokak üzerinde konumludur. Bölgede yapılaşma 95″civanndadır. Taşınmaz; Bölgenin ana arterlerinden biri olan Kürşat Tüzmen Bulvarından, abdulkadir aksu bulvarına girilip kuzeydoğu yönünde 350m ilerlendiğinde yolun sağ tarafında konumludur. Yapılaşma devam etmekte olup, altyapı eksiği bulunmamaktadır. Bölge üst gelir seviyesi tarafından tercih edilmektedir. Anagayrımenkul 20192 m2 yüz ölçümüne sahip 5459 ada, 1 parsel numaralı, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M olmak üzere 13 bloktan oluşmaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu H Blok, 3/B yapı sınıfında, betonarme karkas yapı tarzında 2 Bodrum + zemin + 6 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde 1. Bodrum kat kuzeydoğu cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. H Blok 2. Bodrum katında müşterek otopark 1. Bodrum katında müşterek alan ve bina girişi; zemin katında 2 adet mesken; 1.normal katı dahil olmak üzere diğer tüm normal katlarında 2’şer adet mesken yer almakta olup, binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz H Blok; binanın Zemin katında, bina girişinin ön tarafında, kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu cepheli 1 bağımsız bölüm numaralı mesken dir. Taşınmaz yaklaşık 423 brüt kullanım alanına sahip olup 4 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 hol, 1 banyo-wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
AdresiEmek Mah. Hafız Mehmet Şahin Sok. Golden Gate H Blok, No:5-H/1 Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, Hmax:4 Kat m, ön bahçe mesafesi: 5 m, Yan bahçe mesafeleri toplamı:11 m, arka bahçe mesafesi h/2 m, Taks:0.35 Kaks:1.55 yapılaşma koşullan ile Konut alanında kalmaktadır
Kıymeti1.231.682,50 TL
KDV OranıKDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında ve dosyasında olduğu gibidir.
1. Satış Günü01/12/2021 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü04/01/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/107535 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.27/09/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/856893/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-4-1-daire-icradan-satiliktir