T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2018/138955 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZINÖzellikleriŞehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi(İpekyolu üzeri) Meclis Salonu İlçe, 3793 Ada, 5 Parsel, GÜNEŞ Mahalle/Köy, Borçluya ait taşınmaz Gaziantep ili Şahinbey ilçesi,Güneş mahallesi, Ada 3793, Parsel 5 de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıdarında arsa olarak belirtilen, parselin lamamı 181.48 m2 olan yerin tamamı borçluya ait bu taşınmazın imardaki durumu ise, Şahinbey ilçe belediyesinin, imar müdürlüğünün, ilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde, bu parselin imar planına göre taşınmazın imarda olup, İmar planında bitişik nizam iki katlı yapı adasına gelmekte olduğu görülmüştür. Borçluya ait bu taşınmazın tapu kayıtların dada cinsi her ne kadar arsa olarak belirtilse de, parsel üzerinde bodrum kat, zemin kat, 1. normal kat olmak üzere toplam üç katlı bir yapı olduğu görülmüştür.
Parsel üzerindeki yapının bodrum katına gelindiğinde, bu kat mesken olarak düzenlenmiştir, bu kattaki yapı betonarme olarak yapılmış olup İki oda ve müştemilatlarından oluşmakladır, yapının duvarları ince sıva üzeri boyalıdır, tabanları karo plaka ile kaplıdır, iç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir. soba ile ısıtılmaktadır, elektrik ve suyu mevcuttur, mesken olarak kullanılmaktadır, bu katın inşaat alanı 140 m2 olarak tespit edilmiştir.
Parsel üzerindeki yapının zemin katına gelindiğinde, bu kat mesken olarak düzenlenmiştir, bu kattaki yapı betonarme alarak yapılmış olup üç oda ve müştemilatlarından oluşmakladır, yapının duvarları ince sıva üzeri boyalıdır, tabanları karo plaka İle kaplıdır, İç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir, soba ile ısıtılmaktadır, elektrik suyu mevcuttur, meyken olarak kullanılmaktadır, bu katın inşaat altını 140 m2 olarak tespit edilmiştir,
Parsel üzerindeki yapının 1.normal katına gelindiğinde, bu kat mesken olarak düzenlenmiştir, bu kattaki yapı betonarme olarak yapılmış olup üç oda müştemilatlarından oluşmaktadır, yapının duvarları ince sıva üzeri boyalıdır, tabanları karo plaka ile kaplıdır, iç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir, saba ile ısıtılmakladır, elektrik ve suyu mevcuttur ,mesken olarak kullanılmaktadır, bu katın inşaat alanı 150 m2 olarak tespit edilmişlir.
Bu taşınmaz şehrin güneyinde bir kenar semt olan bir yerleşim bölgesinde bulunmaktadır,taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaşmadığı görülmütür.Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.
AdresiGüneş Mahallesi 87011 Nolu Sokak No.22Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü181,48 m2
İmar Durumuİnşaat tarzı Şahinbey ilçe belediyesinin, imar müdürlüğünün, ilgili imar paftasında, bu parselin imar planına göre taşınmazın imarda olup, İmar planında bitişik nizam iki katlı yapı adasına gelmektedir.
Kıymeti323.888,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında ve dosyasındaki gibidir. 
1. Satış Günü18/11/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü23/12/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/138955 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.14/09/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/850751/emlak/arsa/gaziantep-sahinbeyde-181-m2-arsa-ve-uzerindeki-bina-icradan-satiliktir