nşaat sektörünün çatı kuruluşu İMKON’un 9 Eylül itibariyle aldığı 15 gün iş durdurma çağrısını değerlendiren Gaziantep İnşaat Müteahhitleri(GAİMDER) Derneği Başkanı Bora Kanevetci, inşaat sektörünün, yüksek maliyet artışları karşısında iş yapamaz hale geldiğini ve gelinen noktada, İMKON tarafından 15 gün süreyle iş bırakma kararının alındığını açıkladı. Bora Kanevetci, inşaatın, Türkiye’nen stratejik sektörleri arasında başı çektiğine dikkat çekerek, sektör olarak ekonomiye ve istihdama katkı sağlamanın her zaman öncelikleri arasında yer aldığını hatırlattı. Gelinen noktada, malzeme fiyatlarındaki artışların konut fiyatlarına yansımasıyla birlikte, hem vatandaşın hem de müteahhitlerin zor durumda kaldığına dikkat çeken Kanevetci “Bu olumsuz tablodan dolayı vatandaşımızın konut sahibi olma imkanının azalacağı gibi, müteahhitler de başlamayı planladıkları yeni şantiyelere ya başlayamayacak ya da ertelemek zorunda kalacaktır. Bu durum, alt sektörleri de hesaba kattığımızda on binlerce insanın geçimini sağladığı inşaat sektörünün istihdam hacminin azalmasına yol açacaktır” dedi.

“Kararlarımızı üyelerimizle istişare ederek alıyoruz”

Kanevetci, İMKON’un geçtiğimiz hafta yaptığı çağrının ardından, Gaziantep özelinde, üyelerle istişare toplantısında bir araya geldiklerini de hatırlatarak “Tüm kurullarımız ve üyelerimizin katılımıyla düzenlediğimiz toplantıda, İMKON’un aldığı karar doğrultusunda hareket etme fikri ortaya çıktı. Buradan da anlaşılacağı üzere, GAİMDER tek başına karar verilen değil, istişare ve uzlaşı ile hareket edilen çok önemli bir sivil toplum örgütüdür. Bunun herkes tarafından böyle bilinmesinde ve yeniden hatırlatmakta yarar görüyorum” dedi.

Kamu müteahhitleri de zor durumda

İhraç edilen malzemelerin iç piyasayı etkilemesi ve tedarikçilerin korunması için adımlar atılması gerektiğini ifade eden Başkan Kanevetci “Pandemi döneminde  ihracat oranımızın artması tabii ki  ülkemiz adına çok çok önemlidir. Ancak özellikle ihracata dayalı inşaat kalemlerinde üretimin artırılarak iç piyasanın da rahatlatılması sektör olarak en önemli beklentimizdir. Burada sadece yap-sat yapan müteahhitlerimiz değil, kamu müteahhitlerimiz de ciddi anlamda zarar görmektedir. Dolayısıyla kamu işi yapan meslektaşlarımızın bekledikleri fiyat farkı kararnamesinin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi de beklediğimiz diğer desteklerden birisidir” diye konuştu.

Rekabet Kurumu el atmalı

Fiyat artışlarının önlenebilmesi için devletin ilgili kurumlarının da harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Kanevetci “Eğer haksız rekabet ve fahiş fiyat artışı varsa Rekabet Kurumu’nun bir an önce olaya el atması gerekmektedir. Devlet yetkililerimizin de sesimize kulak vereceği ve inşaat maliyetlerindeki artışlarla ilgili gerekli adımı atacağına ve sektöre destek vereceğine olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu. Ticaret Bakanlığı’nın çimento ve ham madde mamulleri ihracatını Bakanlık iznine bağlayarak, önemli bir adım attığına işaret eden Kanevetci, “Ancak bunun fiyatlara yansıması henüz görülmemiştir. Bakanlığımızın bu konuyla ilgili istişareye açık olduğu ve gerekli adımların daha fazla atılacağı inancındayız” dedi. Deprem kuşağında olan ülkemizde kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunun açık bir şekilde ortada olduğunu kaydeden Kanevetci “Güvenli yapılar yapılabilmesi ve deprem gerçeğini bir kez daha yaşamadan kentsel dönüşümün hızlanabilmesi için inşaat hammaddelerindeki tedarikteki artışın sağlanması ve hem de maliyetin aşağı çekilmesi gerekmektedir” dedi.

Arsa fiyatları maliyeti tetikliyor

Konut fiyatlarındaki artışın en önemli sebeplerinden birisinin de arsa maliyetleri olduğunu açıklayan Kanevetci “Gaziantep’te arsa fiyatları konut maliyetini etkileyen başlıca unsur haline gelmiştir. Arsa fiyatlarının yüksekliğinden dolayı meslektaşlarımız yeni inşaatlara başlamakta zorlanmaktadır. Bakıldığında, Gaziantep’te imarlı arsa sorunu yok ancak fakat yüksek fiyat sorunu var. Belediyelerin açtığı ihalelere baktığımızda fiyatı yükseltenler müteahhit meslektaşlarımız değil, genellikle yatırımcılar ve farklı meslek gruplarından kişiler olduğu görülecektir. Fiyatlar yükseldikçe de kimse arsasını satmak istememekte veya fahiş fiyatlar meslektaşımıza şahıslar tarafından sunulmakta ya da kat karşılığında çok yüksek oranlar talep edilmektedir. Bu soruna el birliğiyle bir çözüm bulunması gerekmektedir” diye konuştu. 

Şehitkamil Belediyesi’ne dönüşümde model önerisi

Kanevetci, kentsel dönüşümde özel sektörün aktif rol olmasından yana olduklarını belirterek,  Şehitkamil Belediyesi’ne İpekyolu üzerindeki dönüşüm alanına ile ilgili bir de öneride bulundu. Kanevetci “Her ne kadar kentsel dönüşüm süreci uzun sürmüş olsa da, gözlemlediğimiz kadarıyla vatandaşı mağdur etmeden ve bildiğimiz kadarıyla herhangi bir mahkeme süreci yaşanmadan kente kazandırılmış olan Karşıyaka kentsel dönüşüm bölgesinin satış ihalesi şeklinde değil de Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı şeklinde meslektaşlarımıza sunulması yapılan çalışmayı daha da güzelleştirecektir. Böylece hem yerinde dönüşüm hızlanacak hem de müteahhitlerin arsa temini anlamında önü açılmış olacaktır. Özellikle iyi lokasyondaki arsaların belediyelerimizce satış ihalesine çıkmak yerine kat karşılığı veya hasılat paylaşımı yöntemiyle ihale edilmesi, meslektaşlarımızın önündeki önemli bir engelin kalkmasına yardımcı olacaktır” diye görüş belirtti.