T.C. BİRECİK İCRA DAİRESİ
2020/74 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa İl, Birecik İlçe, 576 Ada, 3 Parsel, Kurtuluş Mahalle/Köy, Haricisur Mevkii, Dava konusu taşınmaz ilçenin doğu çıkışında, D-400 Gaziantep-Şanlıurfa devlet yoluna cepheli ve yolun kuzeyinde bulunmaktadır. Taşınmaz kuş uçumu Birecik kaymakamlık hizmet binasının 3.250 metre kuzey doğusunda, Birecik belediye hizmet binasının 2.350 metre doğusunda, yeni faaliyete geçen Birecik devlet hastanesi ve meskun yerleşim alanlarının 1710 doğusunda ve Gaziantep-Şanlıurfa Otobanı Birecik bağlantı kavşağının 1.550 metre batısında bulunmaktadır. Taşınmazın 110 metre batısında Antep fıstığı kavlatma tesisi, doğu bitişiğinde Tuvtürk araç muayene istasyonu ve 450 metre güney doğusunda akaryakıt satış istasyonu bulunmaktadır. Taşınmazın ulaşımı kolay olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanan veticari/sanayi kullanım fonksiyonlu gelişmekte olan bir bölgede bulunmaktadır. Keşif tarihinde yapılan incelemede dava konusu taşınmazın arsa konumunda olduğu, üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür.
Adresi : Kurtuluş Mah 576 Ada 3 Parsel Birecik / Şanlıurfa
Yüzölçümü : 4.792,55 m2
İmar Durumu : K.D.K.Ç.A.(Konut dışı kentsel çalışma alanı)olarak gözükmektedir.
Kıymeti : 814.733,50 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Hacizler vardır
1. Satış Günü : 28/10/2021 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü : 22/11/2021 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Birecik İcra Müdürlüğü – Hükümet Konağı, Adliye Bloğu, Giriş Kat Birecik
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa İl, Birecik İlçe, 576 Ada, 2 Parsel, Kurtuluş Mahalle/Köy, Haricisur Mevkii, Dava konusu taşınmaz ilçenin doğu çıkışında, D-400 Gaziantep-Şanlıurfa devlet yoluna cepheli ve yolun kuzeyinde bulunmaktadır. Taşınmaz kuş uçumu Birecik kaymakamlık hizmet binasının 3.200 metre kuzey doğusunda, Birecik belediye hizmet binasının 2.300 metre doğusunda, yeni faaliyete geçen Birecik devlet hastanesi ve meskun yerleşim alanlarının 1660 doğusunda ve Gaziantep-Şanlıurfa Otobanı Birecik bağlantı kavşağının 1.600 metre batısında bulunmaktadır. Taşınmazın 60 metre batısında Antep fıstığı kavlatma tesisi, 50 metre doğusunda Tuvtürk araç muayene istasyonu ve 500 metre güney doğusunda akaryakıt satış istasyonu bulunmaktadır. Taşınmazın ulaşımı kolay olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanan ve ticari/sanayi kullanım fonksiyonlu gelişmekte olan bir bölgede bulunmaktadır. Keşif tarihinde yapılan incelemede dava konusu taşınmazın arsa konumunda olduğu, üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür.
Adresi : Kurtuluş Mah 576 Ada 2 Parsel Birecik / Şanlıurfa
Yüzölçümü : 3.852,11 m2 :
İmar Durumu : K.D.K.Ç.A.(Konut dışı kentsel çalışma alanı) olarak görülmektedir.
Kıymeti : 654.858,70 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler : Hacizler vardır
1. Satış Günü : 28/10/2021 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü : 22/11/2021 günü 11:40 – 11:45 arası
Satış Yeri : Birecik İcra Müdürlüğü – Hükümet Konağı, Adliye Bloğu, Giriş Kat BİRECİK
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/74 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/838997/emlak/arsa/sanliurfa-birecikte-icradan-satilik-4792-m2-arsa