T.C.
NİZİP İCRA DAİRESİ

2020/195 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İli, Nizip İlçesi, Salkım Mahallesi, Tepeardı Mevkii, 138 Ada, 198 Parselde 6.800,00m2 yüzölçümlü FISTIKLIK nitelikli taşınmaz. Tam hisselidir. Salkım mahallesinin güneydoğusunda ve mahalle yerleşim yerine yaklaşık 3km uzaklıktadır. Resmi yolu bulunmayan taşınmazın ulaşımı, tapulu taşınmazlar içerisinden geçen toprak yol ile normal bir şekilde sağlanmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında fıstıklık vasfında olmasına rağmen, hali hazırda üzerinde kuru şartlarda çoğunlukla 60-70 yaşlarında antep fıstığı ile daha az miktarda 15-30 yaşlarında zeytin ağaçlarının mevcut olduğu görülmüştür. Eğimi %3-7 civarındadır. Killi-tınlı toprak yapısına sahip, toprak profilinin kısmen normal, kısmen de zayıf olduğu, makineli tarıma elverişli, imar ve bakımının yapıldığı belirlenmiştir.İmar DurumuNizip Belediyesi’nin 06/09/2021 tarihli yazısı: Taşınmazın belediye sınırları içerisinde kalmakta olup imar planı sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti170.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü27/10/2021 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü24/11/2021 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri: Yunus Emre Mahallesi Alaattün Sokak Nizip Adalet Sarayı 1. Kat Nizip İcra Müdürlüğü

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/195 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/08/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/845841/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/nizip-salkim-mahallesinde-6-800-m2-fistiklik-icradan-satiliktir