T.C. 
HASSA İCRA DAİRESİ 
2020/112 TLMT. 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Taşınmaz Antakya-Gaziantep karayoluna 500 metre, Hassa merkeze 1000 metre mesafededir. Etrafı meskundur. Etrafında 5-6 katlı apartmanlar, 1-2 katlı evler ve bahçeleri ile bahçe olarak kullanılan parseller bulunmaktadır. Üzerinde 2 adet yapı vardır. Biri tek katlı konut olarak kullanılan, boş ve bakımsız, 3A sınıfında %60 yıpranma paylı, 90 m2 alanlı yapıdır. Diğeri ise 2 katlı, konut olarak kullanılan 3A yapı sınıfında %40 yıpranma paylı, taban alanı 123 m2 olan yapıdır.
Adresi: Hatay İli, Hassa İlçesi, Girne Mahallesi, Ortadüşek Mevkii, 81 Ada, 11 Parsel, 1/4 Hisse
Yüzölçümü: 812,00 m2
Arsa Payı: 1/4
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 172.784,25 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: 2. Derece Askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler:3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü: 11/10/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü: 15/11/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: HASSA HÜKÜMET KONAĞI ÇAY OCAĞI ÖNÜ
———————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Taşınmaz Antakya-Gaziantep Karayoluna 3000 metre, Hassa merkeze 6000 metre mesafededir. Etrafı meskundur. Etrafında 1-2 katlı evler ve bahçeleri ile bahçe olarak kullanılan parseller bulunmaktadır. Salmanuşağı yerleşim alanındadır. üzerinde 2 adet yapı vardır. biri tek katlı konut olarak kullanılan 2B sınıfında, %40 yıpranma paylı, 100 m2 alanlı yapıdır. diğeri ise çelik profil ve sactan, 1A yapı sınıfında, 105 m2 alanlı sundurmadır.
Adresi: Hatay İli, Hassa İlçesi, Akbez Mahallesi, Nuhuşağı Mevkii, 2021 Parsel, 1/7 Hisse
Yüzölçümü: 1.220,00 m2
Arsa Payı: 1/7
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 21.628,60 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü: 11/10/2021 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü: 15/11/2021 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri: HASSA HÜKÜMET KONAĞI ÇAY OCAĞI ÖNÜ
———————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3-Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’nin 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere “İİK. 9. Maddesi gereğince İcra İflas Dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme TC ADALET BAKANLIĞI tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır hükmü gereğince, ihaleye katılacak katılımcıların nakit teminatı Müdürlüğümüz banka hesabına dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırması ve dekontun Müdürlüğümüze ibraz edilmesi suretiyle ihaleye katılmasına, İHALEYE NAKİT VEYA KREDİ KARTIYLA GİRİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEMESİNE,4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/112 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
8- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer…27/08/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/843259/emlak/arsa/uzerinde-yapi-bulunan-tasinmaz-hissesi-icradan-satilacak