T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/136265 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 120 Ada, 33 Parsel, KALEBOYNU Mahalle/Köy, Nişantaşı Mevkii, TAPU KAYDI:Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kaleboynu Matı, Nişantaşı mevkii 120 Ada Parsel 33’d kayıtlıdır, Yüzölçümü 12.186,35m 2 olup, tapu kaydında cinsi Bağ olarak belirtilmiştir. TAŞINMAZIN GENEL DURUMU VE DEĞERİ: Taşınmazın yarısının meyve bahçesi (Çoğunluğu Elma ağacı) yarısınında bakımsız bağ olduğu görüldü.Taşınmaz toprak özelliği bakımından tınlı-killi toprak yapısına sahip olup susuz, taşsız ve %3-7 eğimi vardır.Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir.Taşınmaz Kaleboynu mahallesinin 1 km batısındadır. Batıdan dereye cephelidir.Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği Net gelir, kıymetine etki eden objektif unsurlar ve mevkisinde bulunan arazilerin serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede üzerindeki meyve ağaçlan ve bağ ile birlikte m2 fiyatı 35TL olarak tespit edilmiştir.
Arazinin Değeri:12.186,35 m2 x35TL/m2 =426.522,25 TL ‘dir.
AdresiGaziantep İli Şahinbey İlçesi Kaleboynu Matı, Nişantaşı MevkiiŞahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü12.186,35 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Şahinbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.102019 tarih ve E-47717 sayılı yazısında, bu taşınmazm imar uygulaması yapılmamış kadastro parseli olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti426.522,25 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ve dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü09/11/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü09/12/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/136265 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.29/08/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/842794/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/sahinbey-kaleboynu-mah-de-12-186-m2-bag-icradan-satiliktir