Medical Park Gaziantep Hastanesi sağlık alanında gerçekleştirdiği kaliteli hizmet ve misafir memnuniyeti odaklı yaklaşımlarıyla hastalıkta da sağlıkta da bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin güçlü ve dinamik hekim kadrosu içinde yerini alan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki, Kemik İliği Nakil Merkezi’nin de çok yakında halkın hizmetine sunulacağının müjdesini verdi. Prof. Dr. Kiki A sınıfı bir hastane olan Medical Park Gaziantep’te hasta kabulüne başladı. Tıbbın sürekli değişen ve yenilenen bir kolu olan Hematoloji alanında, Lösemi, Lenfoma, Multipl Miyelom ve Miyelodisplastik Sendromlar gibi hematolojik kanserlerin yanı sıra kemik iliği yetmezliği sendromları, Akdeniz Anemisi, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, bazı immün yetmezlikler gibi kanser dışı hematolojik hastalıklarda da sürekli yeni hedefler, bu hedeflere yönelik ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Bu sayede daha önce tedavisi imkansız gibi görünen hastalıkların tedavisini mümkün olmaktadır.

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki Kimdir?

Prof. Dr. İlhami Kiki, Tıp eğitimini 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 1993 ile 1998 yıllarında ise İç Hastalıkları İhtisasını yine aynı üniversitede gerçekleştirmiştir. Kariyerine yan dal ihtisası olan Hematoloji ile devam eden Prof. Dr. Kiki 2000 ile 2005 yılları arasında yine Atatürk Üniversitesi’nde Hematoloji yan dal ihtisasını başarı ile tamamlamıştır. Türkiye’nin birçok yerinde görev alan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Kiki, 1992 yılında Yozgat Şefaatli Sarıkent Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak çalıştı. 2000’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kan Merkezi ve Aferez Eğitimi Rotasyonu’nda yer aldı. Prof. Dr. İlhami Kiki 2007 yılında Atatürk Üniversitesi’nde ‘’Doçent’’ olarak 2013 yılına gelindiğinde ise ‘’Profesör’’ ünvanıyla görev yaptı. 2008 ve 2009 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Nakli Sertifikasyon Eğitiminin ilk yarısını tamamladı. Prof. Dr. İlhami Kiki, 2009 ve 2010’da Kemik İliği Nakli Sertifikasyon Eğitimi’nin ikinci yarısını Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi’nde gerçekleştirdi. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki, Atatürk Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2000 ile 2010 yılları arasındaki dönemde aynı üniversite hastanesinde Kan Merkezi ve Aferez Merkezi’nin Kurucu Sorumlu Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 2011-2021 yıllarında ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi’nin Kurucusu ve Mesul Müdürü olarak Hizmet vermiştir. Prof. Dr. İlhami Kiki, Hemaolojide Nadir Hastalıklar Derneği, Türk Hemaferez Derneği, Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği gibi alanıyla ilgili bir çok derneğe üye olmasının yanı sıra, Kemik İliği Nakli Bilim Kurulu Üyesidir. Prof. Dr. İlhami Kiki’nin ilgi alanları; Akut Lösemiler, Kronik Lösemiler, Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma, Multipl Miyelom, Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli olarak sıralanmaktadır. Prof. Dr. İlhami Kiki’nin uluslararası ve ulusal olmak üzere çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Prof. Dr. İlhami Kiki evli, ikiz kız ve bir erkek çocuk babasıdır.