T.C.
İSLAHİYE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Gaziantep İl, İslahiye İlçe, Kerküt Mahalle/Köy, 73 Parsel, Taşınmaz imar planı ve mücavir alan dışında olup, belediye hizmetlerlerinden yararlanmamaktadır. Killi-tınlı toprak yapısına sahip taşsız yapıda, makineli tarıma elverişlidir.
Yüzölçümü 10.750 m2
İmar Durumu İmar dışı
Kıymeti 215.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 17/08/2021 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü 17/09/2021 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : İSLAHİYE SATIŞ MEMURLUĞU ODASI


2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Gaziantep İl, İslahiye İlçe, Kerküt Mahalle/Köy, 334 Parsel, Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında olup, imar planında 1. derece arkeolojik sit alanı içerisindedir. Taşınmaz üzerinde 15-20 yaşlı 20 adet zeytin, 15-20 yaşlı 295 adet bağ, 20-25 yaşlı 2 adet incir, 20-25 yaşlı 1 adet antep fıstığıve 5-10 yaşlı 3 adet antep fıstığı ağacı vardır.
Yüzölçümü 2.650 m2
İmar Durumu 1/1000 ölçekli imar planı içerisindedir.
Kıymeti 103.700,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 17/08/2021 günü 10:20 – 10:30 arası
2. Satış Günü 17/09/2021 günü 10:20 – 10:30 arası
Satış Yeri : İSLAHİYE SATIŞ MEMURLUĞU ODASI


3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Gaziantep İl, İslahiye İlçe, Kerküt Mahalle/Köy, 331 Parsel, Taşımaz 1/1000 öçekli imar planında olup, tarımsal niteliği korunacak alan içerisindedir. Taşınmaz üzerinde 10-25 yaşlı 25 adet zeytin, 20-25 yaşlı 360 adet bağ, 15-20 yaşlı 146 adet antep fıstığı ve 30-35 yaşlı 130 adet antep fıstığı ağacı vardır.
Yüzölçümü 12.500 m2
İmar Durumu 1/1000 ölçekli imar planı içerisindedir.
Kıymeti 493.750,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 17/08/2021 günü 10:50 – 11:00 arası
2. Satış Günü 17/09/2021 günü 10:50 – 11:00 arası
Satış Yeri : İSLAHİYE SATIŞ MEMURLUĞU ODASI

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.30/06/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/816207/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-islahiyede-10-750-m²-tarla-acik-artirma-ile-satilacak-cs-