T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/107836 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 229 Ada, 649 Parsel, PANCARLI Mah., 4.KAT-ÇATI/10 Nolu Bağımsız Bölüm niteliğindeki taşınmaz dubleks olup dördüncü katta 4 oda,1 salon,mutfak,antre-hol,balkon,kiler mahallerinden oluşmaktadır.Dubleksin ikinci katına gelen çatı katında ise 3 oda,1 yaşam alanı,mutfak,teras,lv-wc,banyo mahalleri bulunmaktadır.Asansörlüdür,suyu ve elektriği mevcuttur.370,00m2 alanlıdır.Milli Eğemenlik Caddesinin 30 metre batısında,Ali Şir Nevai Caddesinin 200 metre güneyinde konumludur.Yunus Emre Caddesinin doğusunda yer almaktadır.Taşınmazın yakında çevresinde camii,park,aile sağlığı merkezi de bulunmaktadır.Tüm belediye Hizmetleri,sosyal hizmetler ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlanan bir bölgede olup etrafı imarlı yapılaşmıştır.Gaziantepin orta-üst gelir grubunun tercih ettiği bir bölgedir.
Adresi: Pancarlı Mah.Yunus Emre Cad.Tahir Kervancıoğlu Apt.No:12 Daire: 6Şehitkamil / G.ANTEP
Yüzölçümü: 747,00 m2
Arsa Payı: 105/420
İmar Durumu: İnşaat tarzı Şehitkamil Belediye Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen yazıda uygulama imar
planında ayrık nizam üç katlı konut yapı alanına geldiği belirtilmiştir. Parsel imar parselidir.
Kıymeti: 1.159.112,50 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 02/09/2021 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü: 28/09/2021 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri :Gaziantep Adliyesi Eh Hizmet BİNASI İcra Müdürlüğü Satış Birimi Yanı MEZAT
SALONU ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/107836 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer…18/06/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/808484/emlak/konut/sehitkamil-pancarli-mah-de-dubleks-daire-icradan-satiliktir