Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Antepfıstığı’na tarımsal destek verilmesi konusunu gündeme taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda MHP Grubu adına söz alarak konuşma yaptı. Kürsü konuşmasında Gaziantep gündemine ilişkin konulara da değinen MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, Antepfıstığı üretim miktarının artırılarak bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katma değerin istenilen seviyeye çıkarılması için destekleme sağlanmasının önem arz ettiğini ifade etti. Destek sağlanması ile üreticilerin daha fazla üretime teşvik edilebileceğini söyleyen MHP Milletvekili Taşdoğan, “Gaziantep, her alanda ciddi potansiyeli olan, ürettiği ürünleri marka hâline getirmiş, ülke ve dünya ekonomisi için katma değer oluşturmuş bir tarım kentidir; öyle ki baklavaya ve fıstığa adını vermiş, dünyaca ün kazanmıştır. Türkiye’nin 27 farklı il ve ilçesinde yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olan Antepfıstığı, tarımsal ürün destekleme programı dışında kalmasından dolayı üretici ve işletmecileri çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Gaziantep ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretimi en fazla yapılan tarım ürünü olan Antepfıstığında kayıt dışı ekonominin engellenmesi ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla Antepfıstığı üretici ve işletmecileri tarımsal destek talep etmektedir. Antepfıstığı üretim miktarının artırılarak bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katma değerin istenilen seviyeye çıkarılması için atılacak en önemli adım Antepfıstığının tarımsal ürün desteği kapsamına alınması olacaktır. Üretim alanları her geçen yıl gelişerek büyüyen ve buna bağlı olarak toplam rekoltesi şu an 300 bin ton seviyelerine ulaşan ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde rekoltesi 450-500 bin ton seviyelerine ulaşması beklenen Antepfıstığında maalesef rekoltenin ancak %30’u kadarı tescille kayıt altına alınabilmekte. Ürüne tarımsal destek verilmemesinden kaynaklı yaşanan kayıt dışı ekonomi yaklaşık yüzde 70 oranında gerçekleşmektedir. Tüm bunlardan mütevellit devletimiz her yıl ciddi bir gelir kaybına uğramakta ve sektör bileşenleri de bu durumdan zarar görmektedir. İlk bakışta fıstığa verilecek tarımsal ürün desteği önemli bir gider kalemi gibi gözükse de ekte yapılan kâr zarar hesaplamaları incelendiğinde ürünün tümünün kayıt altına alınması halinde devletin alacağı stopaj ve BAĞ-KUR primleriyle net bir şekilde kara geçeceği görülmektedir. Gaziantep ve ilçelerinin yanı sıra Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman il ve ilçelerinde yüksek miktarda üretimi yapılan Antepfıstığına gerekli düzenlemelerin yapılarak ürüne tarımsal destek sağlanması üreticilerimize ve işletmecilerimize katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.