TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE   İLANI
1- İşin Nevi: Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesinde bulunan 3 adet taşınmazın açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.  

2- İhalelerin Yapılacağı Yer: “Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 ÇANKAYA /ANKARA”  (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü)

3-Taşınmaz/ Muhammen Bedeli/  İhale  Gün ve Saati :

● 43544 ada, 2 nolu parsel 10.153 m² arsa /  KDV hariç 35.000.000- TL / 13/01/2022 tarihi Perşembe günü, saat 14:00

● 43545 ada, 2 nolu parsel  12.386 m² arsa / KDV hariç 42.750.000- TL / 13/01/2022 tarihi Perşembe günü, saat 14:45

● 43546 ada, 4 nolu parsel 5.321 m² arsa / KDV hariç 12.500.000- TL / 13/01/2022 tarihi Perşembe günü, saat 15:30

4-Şartname Temini: İstekliler İhale Şartnamelerini, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görebilir. Ancak İstekliler her bir İhaleye katılabilmek için TAREKSAV’ın T.C. Ziraat Bankası- Bahçelievler Şubesi-ANKARA nezdindeki TR2700 0100 0626 5327 5801 5001 IBAN numaralı hesabına (her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere) 1.500,00 TL yatıracaklardır.

5- Teminat Bedeli:

● 43544 ada, 2 nolu parsel için  1.050.000-TL’dir.

● 43545 ada, 2 nolu parsel için  1.282.500-TL’dir.

● 43546 ada, 4 nolu parsel için  375.000,00-TL’dir.

6- Son Başvuru Tarihi  ve Yeri:  İstekliler, katılmak istedikleri İhalenin   şartnamesinde belirtilen (Teklif hariç) belgeleri,   Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gayrimenkul Yönetim Müdürlüğü’ne 12/01/2022 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar teslim edeceklerdir.

7- Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8-  İrtibat: 0312 216 45 15 –  0312 216 45 21

KURUMUMUZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.
İLAN OLUNUR

https://www.ilan.gov.tr/ilan/907106/emlak/arsa/turkiye-tarim-kredi-kooperatifleri-merkez-birliginden-3-adet-arsa-ihale-ile-satilacak