T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/165805 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 1050 Ada, 3 Parsel, Mücahitler Mahalle/Köy, TopraklıK Mevkii, 8. Kat No:58 Nolu Bağımsız Bölümün bulunduğu Bölge genel itibarı ile orta ve orta üstü düzey gelir grubu aileler tarafından konut amaçlı tercih edilen ve ticari amaçlı olarak alt katları işyeri üst katları ofis olarak kullanılan bölge özelliği taşımaktadır. Yakın çevresinde konut ve ofis amaçı kullanılan ayrık nizam tarzında yapılmış 10-12 katlı apartman türü binalar ve siteler bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu mahalle sosyal alanları bakımından da oldukça iyi durumda olup, yeşil alan bakımından da zengindir, Yakın çevresinde Oteller, Özel Hastaneler, iş Merkezleri, banka şubeleri, ilk ve orta öğretim kurumları, alış veriş merkezleri, çeşitli iş kollarına ait perakende ve toptan ticaret yapan işyerleri, park alanları, cami ve sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşmak için; İlçenin ana arterlerinden olan Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinden Batı istikametine devam edilirken sağ kola Gazi Muhtar Paşa Bulvarına girilir. Bu bulvar üzerinde 400 metre devam edilerek sağ kola 52009. Caddeye girilir Bu cadde üzerinde 80 metre ilerlendiğinde konu taşınmazın bulunduğu bina sağ kol üzerinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve hususi araçlarla kolaylıkla sağlanmaktadır. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup taşınmazın tüm alt yapı ve belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel, 2725 m2 yüzölçümlü arsa olup, üzerinde tek bloktan Oluşan yapı mevcuttur. Ana taşınmaz 2 bodrum kat, zemin kat, asma kat ve 10 normal kat olmak üzere 14 kattan ibaret olup toplam 92 bb bulunmaktadır.
Bina girişi zemin kattan batı yönden sağlanmıştır. Bina dış cephesi dış cephe boyası ile boyalı haldedir. Merdivenler ve sahanlıklar mermer döşelidir. Giriş kapısı demir doğrama olup korkuluklar kromdur. Binada 2 adet faal asansör mevcut durumdadır.
Kıymet takdirine konu 8, Kat 58 bağımsız bölüm mesken binanın 8. Katında bina giriş cephesinden bakıldığında ön cephede konumludur. Onaylı mimari projesine göre konu mesken projesine göre 2 oda, wc, antre ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup net: 41 m2 ve brüt: 46 m2 büyüklüğünde olup mesken konum olarak projesi ile uyumludur, Taşınmazın giriş kapısı çelik olup pencereler çift cam pvc doğramadır. Taşınmaz 9 yıllık olup bakım durumu da dikkate alındığında yıpranma payı %10 olarak alınmıştır,
Adresi Atatürk Mahallesi Abdülkadir Batur Caddesi Can Sitesi No: 4Şehitkamil ‘Gaziantep Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü 2.725,00 m2
Arsa Payı 2400/295820
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam ticaret sahasında yer aldığı Kaks 1,80 Taks ön bahçe çekme mesafelerinin 12 metre, yan bahçe 5 metre, arka bahçe h/2 şeklinde yapılaşma koşulları içerdiği bilgisi alınmıştır.
Kıymeti 280.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında ve dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/12/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü 27/01/2022 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/165805 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.13/11/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/884148/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-ara-kat-net-41-m²-konut-icradan-satiliktir