T.C.
NİZİP
İCRA DAİRESİ
2021/369 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mevlana Mahallesi, 1421 Ada, 469 Parselde 378,42m² yüzölçümlü arsa nitelikli ana nitelikli ana taşınmaz üzerindeki binada zemin kat 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken nitelikli taşınmaz. Tam hisselidir. Arsa payı 1/16’dır. Taşınmaz ulaşımı kolay olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanan zemin katları kısmen işyeri, kısmen de mesken ve normal katları konut ağırlıklı oalrak kullanılan 2-5 katlı yapılardan oluşan bir bölgede bulunmaktadır. Kat irtifakı projesine göre parsel üzerindeki yapı 2 adet bodrum kat+zemin kat+3 adet normal kat olarak projelendirilmiş olup, 2. bodrum katta sığınak, 1. bodrum katta bina girişi garaj ve depo olarak ortak alan, zemin ve normal katlarında ise her hatta 4 adet olmak üzere 1+1 mesken olarak projelendirilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 4-5 yaşlarındadır. Binanın dış cephesi ısı yalıtımlı, sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. merdiven basımları mermer döşeli, merdiven kovasının duvarları ve katlardaki koridor duvarları sıvalı macunlu yağlı boya ile boyalıdır. Bina asansörlü olarak projelendirilmiş ise de asansör faal durumda değildir. Binadaki meskenler bireysel sistem doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılmakta olup, satışa konu taşınmazın kalorifer petekleri mevcut ise de kombi ve doğalgaz saatinin olmadığı anlaşılmıştır. meskenin inşaat alanı net 32,06m²olup, içerisinde mutfak tezgahı bulunan yaşam odası, 1 adet yatak odası, banyo (duş ve wc) ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Duvarları sıvalı ve sedef boyalı ve tabanı seramik döşelidir. Mutfak tezgahı granit, alt ve üst dolapları mevcuttur. Mesken çelik kapılıdır. Balkon kapısı ile penceler plastik doğramadır. Meskenin kuzeyi imar yoluna, batısı yan bahçeye cepheli olup, güney ve doğu tarafları kapalıdır.
Adresi: Mevlana Mahallesi, Bölükbaşı Sokak, No:20 İç Kapı No:1 Nizip / GAZİANTEP
İmar Durumu: Ayrık nizam 4 Kat konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 110.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 13/01/2022 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü: 10/02/2022 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri: ŞIHLAR MAHALLESİ AVKAN SOKAK NO:2/A NİZİP BELEDİYESİ MEZAT SALONU
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mevlana Mahallesi, 1421 Ada, 469 Parselde 378,42m² yüzölçümlü arsa nitelikli ana nitelikli ana taşınmaz üzerindeki binada zemin kat 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken nitelikli taşınmaz. Tam hisselidir. Arsa payı 1/16’dır. Taşınmaz ulaşımı kolay olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanan zemin katları kısmen işyeri, kısmen de mesken ve normal katları konut ağırlıklı oalrak kullanılan 2-5 katlı yapılardan oluşan bir bölgede bulunmaktadır. Kat irtifakı projesine göre parsel üzerindeki yapı 2 adet bodrum+zemin+3 adet normal kat olarak projelendirilmiş olup, 2. bodrum katta sığınak, 1. bodrum katta bina girişi garaj ve depo olarak ortak alan, zemin ve normal katlarında ise her hatta 4 adet olmak üzere 1+1 mesken olarak projelendirilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 4-5 yaşlarındadır. Binanın dış cephesi ısı yalıtımlı, sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. merdiven basımları mermer döşeli, merdiven kovasının duvarları ve katlardaki koridor duvarları sıvalı macunlu yağlı boya ile boyalıdır. Bina asansörlü olarak projelendirilmiş ise de asansör faal durumda değildir. Binadaki meskenler bireysel sistem doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılmakta olup, satışa konu taşınmazın kalorifer petekleri mevcut ise de kombi ve doğalgaz saatinin olmadığı anlaşılmıştır. Meskenin inşaat alanı net 32,06m² olup, içerisinde mutfak tezgahı bulunan yaşam odası, 1 adet yatak odası, banyo (duş ve wc) ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Duvarları sıvalı ve sedef boyalı ve tabanı seramik döşelidir. Mutfak tezgahı granit, alt ve üst dolapları mevcuttur. Mesken çelik kapılıdır. Balkon kapısı ile penceler plastik doğramadır. Meskenin kuzeyi imar yoluna, doğusu yan bahçeye cepheli olup, güney ve batı tarafları kapalıdır.
Adresi: Mevlana Mahallesi, Bölükbaşı Sokak No:20 İç Kapı No:2 Nizip / GAZİANTEP
İmar Durumu: Ayrık nizam 4 kat konut alanında bulunmaktadır.
Kıymeti: 110.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 13/01/2022 günü 10:50 – 11:00 arası
2. Satış Günü: 10/02/2022 günü 10:50 – 11:00 arası
Satış Yeri: ŞIHLAR MAHALLESİ AVKAN SOKAK NO:2/A NİZİP BELEDİYESİ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/369 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/884505/emlak/konut/gaziantep-nizipte-32-m²-1-1-daire-icradan-satiliktir-coklu-satis-