T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2016/111624 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Kıymet takdirine itiraz davasında hükme esasa alınan bilirkişi raporu satışa da esas alınmakla satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mahallesi, 3159 Ada, 12 Parselde kayıtlı bulunan, parselin tamamı 1.164,77 m2 dir. 125/1164 arsa paylı, zemin kat 9 Bağımsız Bölüm numaralı dükkan niteliğindeki taşınmaz1/2ve 1/2 ayrı ayrı hisseli olup taşınmazın tamamı üzerinde dosyamız alacaklısının ipoteği bulunduğundan taşınmazın tamamı bir bütün olarak satılacaktır. Taşınmazın E:1 Nolu Depo olarak eklentisi mevcuttur. İmar durumu ile ilgili yapılan araştırma neticesinde, Şehitkamil belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.10.2020 tarih ve E.33906 sayılı yazısına göre, taşınmazın imar planı içerisinde ayrık nizam beş katlı konut yapı adasına geldiği görülmüştür. Zemin katta yer alan işyerinin bodrum kattaki diğer bağımsız bölümler ile birlikte işyeri olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Şehir Merkezine 2,5 km mesafede olup tüm belediye hizmetleri ve sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde 8 katlı 2 blok halinde betonarme yapı vardır. Taşınmaz güney-doğu-kuzey cephelidir. 2 adet bodrum kat+zemin kat+5 normal kat+1 teras kattan oluşan apartmanda doğu cepheli taşınmazın duvarları ince sıva üzeri sedef boyalıdır bina yaklaşık 10 yıllıktır. Satışa konu taşınmaz 180,00 metrekare alanlıdır. Ayrıca cadde üzerinde şehrin tercih edilen bir bölgesinde yer aldığı için, ticari değeride yüksek olan dükkan konumunda olduğundan şerefiye bedeli eklenmiştir.Arsa Bedeli : 1.1164,77 m2 x (125/1164 hisse) x 5.500,00 TL = 687.954,80 TL
Yapı Bedeli : 180,00 m2 x 1.450,00 TL x 0,90 (%10 yıp) = 234.900,00 TL
Şerefiye Bedeli ve Düzeltme : = 300.000,00 TL
TOPLAM := 1.222.854,80 TL

AdresiGüvenevler Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Üzeri Nurettin Kavcı Apt. Altı No:38 Şehitkamil / GAZİANTEP

İmar DurumuVar , Ayrıntısı taşınmazın özelliklerinde belirtilmiştir.

Kıymeti1.222.854,80 TL

KDV Oranı%18

Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.

1. Satış Günü18/01/2022 günü 14:30 – 14:35 arası

2. Satış Günü15/02/2022 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/111624 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/880823/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-sehitkamilde-180-m²-depolu-dukkan-icradan-satiliktir