T.C.

GAZİANTEP 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 15 TEMMUZ mahallesi, 5076 Ada, 6 Parsel,sayılı taşınmaz imar parselidir. tapuda arsa niteliklidir. 56049 nolu sokağın 40 m batısında asfalt yol üzerinde olup, boş ara parseldir. Dava konusu taşınmazın kuş uçumu olarak190 m güneydoğusunda Özel Seçkin Koleji bulunmakta, yine 120 m batısında şehrin önemli ana arterlerinden olan 56060 nolu cadde, 430 m batısında ise Gaziantep Çocuk hastanesi vardır. Taşınmazın 700 mgüney batısında Primall Alış-Veriş merkezi ve şehrin prestij binalarından olan ikonava yaşam sitesi vardır. Şehir merkezine kuş uçumu olarak 4.80 km uzaklıktadır. Taşınmazın yakın çevresinde imarlı ve ruhsatlı 2 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Taşınmaz Topağrafik yapı itibarıyla asfalt yoldan 1.50 m aşağıya doğru eğimli bir yapıya, geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahiptir.
Adresi15 Temmuz Mahallesi, 5076 Ada, 6 Parsel Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü570,80- m2
İmar Durumu:İmar planında ayrık nizam iki katlı konut yapı adasına gelmektedir.
Kıymeti856.200,00 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü24/11/2021 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü24/12/2021 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/863275/emlak/arsa/gaziantep-sehitkamilde-570-m²-imarli-arsa-mahkemeden-satilktir