T.C.
GAZİANTEP
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Beylerbeyi mah, 730 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz cinsi arsa olarak belirtildiği gibi parsel üzerinde kayda değer yapılı, dikili herhangi birşey bulunmamakla hali hazırda boş arsa olduğu görünmektedir. çevre parseller genellikle yeni yapılaşmaktadır, taşınmaz şehrin doğusunda otogar bölgesine yakın bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle az yapılaşmış olup, çevre yapılayması genellikle imara uygun olarak yapılaşmıştır, taşınmazın çevresinde genellikle konut türü yeni yapılaşmaların olduğu bir bölgede olduğu tespit edilmiştir, taşınmazın belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür, konut olarak talep edilen bir bölgedir. taşınmaz adres olarak Karacaahmet mah. 38024 nolu sokak üzeri arsa olarak tespit edilmiştir.
Adresi Karacaahmet Mah. 38024 Nolu Sokak Üzeri Arsa Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü 1.005 m2
Arsa Payı Tam
İmar Durumu Var , İnşaat tarzı imar planında, konut yapı adasına gelmekte, KAKS 1.55
Kıymeti 1.206.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : dosyasındadır.
1. Satış Günü 16/12/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 17/01/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADALET SARAYI EK BİNA İÇİ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/06/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/811256/emlak/arsa/gaziantep-sehitkamilde-konut-imarli-1005-m²-arsa-acik-artirma-ile-satilacak